Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Irland

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Fag bestås med karakterer mellem A1 og D3 på higher såvel ordinary level. Fag på higher level, bestået med A1-C3, benævnes honours grade. Irland har fået en ny karakterskala fra 2017, se nedenfor.

Karaktererne på et Leaving Certificate beregnes via et pointsystem. Der kan kræves specifikke niveauer som adgangskrav til bestemte uddannelser. Disse krav kan variere mellem institutionerne.

Se også Central Application Office (CAO), Irlands koordinerede tilmeldingssystem, for yderligere information om det irske karaktersystem og optagelse på professionsrettede uddannelser på videregående uddannelser samt State Examination Commission.

Karakterskalaer for gymnasial uddannelse

The Leaving Certificate (fra 2017)

Værdi i procentKarakter på originalsproget

100-90

1

89-80

2

79-70

3

69-60

4

59-50

5

49-40

6

39-30

7

29-0

8

Skalaens yderpunkter

Skala: 1-8

Laveste karakter: Irland = 8 (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = 7 (Danmark 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = 1, 90-100 % (Danmark 12,0)

The Leaving Certificate (Established og LCVP) (fra 1991-2016)

Værdi i procentKarakter på originalsproget

100-90

A1

89-85

A2

84-80

B1

79-75

B2

74-70

B3

69-65

C1

64-60

C2

59-55

C3

54-50

D1

49-45

D2

44-40

D3

39-25

E

24-10

F

9-0

No grade

Skalaens yderpunkter

Skala: A1-F

Laveste karakter: Irland = No grade, 0-9 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D3 (Danmark 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A1, 90-100 % (Danmark 12,0)

The Leaving Certificate (Established og LCVP) ( før 1992)

Værdi i procentKarakter på originalsproget

85-100

A

70-84

B

55-69

C

40-54

D

25-39

E

10-24

F

9-0

Ingen  karakter
Skalaens yderpunkter

Skala: A-F

Laveste karakter: Irland = No grade, 0-9 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D (Danmark 2)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A, 85-100 % (Danmark 12)

Matriculation Examination (National University of Ireland)

Værdi i procentKarakter på originalsproget

75-100

A

60-74

B

45-59

C

35-44

D

25-34

E

20-24

F

9-0

Ingen  karakter
Skalaens yderpunkter

Skala: A-F

Laveste karakter: Irland = under 20 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D 35% (Danmark 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A, 75-100 % (Danmark 12,0)

Leaving Certificate Vocational Programme

The Leaving Certificate Vocational Programme anvender desuden en skala, der bruges til vurdering af de obligatoriske modulforløb:

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
80 - 100%DistinctionUdmærkelse, meget godt
65 - 79%MeritUdmærket, godt
50 - 64%PassedBestået

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

De omregnede karakterer er enkeltkarakterer. En eventuel gennemsnitsudregning skal derfor foregå, efter at enkeltkaraktererne er omregnet til en dansk karakter i 7-trinsskalaen ud fra omregningstabellen nedenfor. Gennemsnit udregnes som et gennemsnit af de danske omregninger.

Omregningen sker på baggrund af minimum 6 beståede fag, hvoraf 2 skal være på higher level. Omregningen baserer sig på alle elevens fag i Leaving Certificate. 

Udregningsmetode for karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala for Higher level grades (fra 2017-) 

OBS: Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1).

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen

Higher Level (Ardleibhéal)

IrlandDanmark
80
72
62
54
44
37
210
112

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregningsskala for Ordinary level grades (fra 2017-)  

OBS: Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1).

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen

Ordinary Level (Gnáthleibhéal)

IrlandDanmark
80
72
62
54
47
310
212
112

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 

Omregningsskala for Foundation level grades (fra 2017-)  

OBS: Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1).

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen

Foundation Level (Bonn leibheal)

IrlandDanmark
80
72
62
54
47
37
210
112

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Omregningsskala A1-F-skala

OBS: Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1).

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

IrlandDanmark (7-trins-skalaen)
A1

12

A2

12

B1

10

B2

10

B3

7

C1

7

C2

7

C3

4

D1

4

D2

4

D3

2

E

0

F

-3

Opdateret 2021

Til toppen

Omregningsskala A-F skala frem til 1992

OBS: Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1).

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
IrlandDanmark (7-trins-skalaen)
A

12

B

7

C

4

D

2

E

0

F

-3

Opdateret 2021

Til toppen

Karakterskala for videregående uddannelser

Skalaen gælder for bachelorgrader.

ClassRange of Marks

First

70-100 %

Upper second

60-69 %

Lower second

50-59 %

Third

40-49 %

Pass

35-39 %

Fail

Below 35 %

Man inddeler karaktererne i : Class I (a 'first'); Class II, Division 1 (an 'upper second'); Class II, Division 2 (a 'lower second'); Class III (a 'third').

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 01-03-2024