Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Eksaminer fra Etiopien

 

Eksaminer: Landetype:
 Øvrige lande

 

 

Ethiopian School Leaving Certificate Examination (ESLCE) (til og med 2002), Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE) (fra 2003 til og med 2010) og University Entrance Examination Certificate (UEEC) (fra 2011 til og med 2020) Secondary School Leaving Examination (SSLE) fra 2021 og frem

Status

Denne eksamen er adgangsgivende til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark.

For informationer om adgang til akademiske bacheloruddannelser se afsnittet om suppleringsmuligheder.

Ansøgeren optages via kvote 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.

Normeret længde

ESLCE: 6+2+4 år.
EHEEE og UEEC; 4+4+2+2 år.

Indholds- og beståkrav

Ethiopian School Leaving Certificate: Eksamen skal være bestået med karakteren C eller derover i matematik og engelsk samt 3 andre fag og med 2,0 ud af 4.0 point i gennemsnit (hvis skala A-F med C som bestået med 50 %). Et eksaminand kan have bestået 6 til 7 fag. Obligatoriske fag erAmharic, engelsk og matematik.

Ethiopien Higher Education Entrance Examination: med 4 fag (2003) i form af engelsk, matematik, naturvidenskab/samfundsvidenskab og studiegnethed; 5 fag fra 2004 med engelsk, matematik, naturvidenskab/samfundsvidenskab, samfundslære og studiegnethed (aptitude); 2010: 7 fag i form af engelsk, matematik, naturvidenskab (fysik, biologi og kemi) eller samfundsvidenskab (geografi, historie og økonomi), samfundslære og studieegnethed (aptitude).

University Entrance Examination Certificate: 7 fag, engelsk, matematik, naturvidenskab (fysik, biologi og kemi) eller samfundsvidenskab (geografi, historie og økonomi), samfundslære og studieegnethed (aptitude). Eksamen skal være bestået med 250 ud af 700.

OBS: være opmærksom på krav til laveste bestågennemsnit, se fanebladet karakterer.

Dokumentationskrav

Ethiopian School Leaving Certificate (-2002)/Ethiopien Higher Education Entrance Examination (2003-2010)/University Entrance Examination Certificate (12 år) .

ESLC er udstedt i juli.

OBS: Elever fik et certificat bare de bestod et fag. Ansøgere kan derfor have flere certifikater, men som regel et eller to.

EHEEE og UEEC: Eksamen tilrettelægges af  National Organization for Examinations (NOE). Uddannelsesbeviset udstedes i juli (Hamle) eller august (NEHASE). Uddannelsesbeviset for EHEEE hedder The Ethiopien Higher Education Entrance Qualification Certificate.

Ethiopian School Leaving Certificate (12 år) har påhæftet fotografi frem til 1999 og derefter trykt fotografi fra 2000. På Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate er billedet formentlig indscannet på de nyere dokumenter.

OBS: Ethiopian General School Leaving Certificate (EGSLC)/Ethopian General Secondary Certificate Examination (EGSCE) (fra 2003- og frem), som er udstedt efter 10. klasse, kan let forveksles med Ethiopian School Leaving Certificate (12 år) (ESLC) (fra før 2003), men giver ikke adgang til videregående uddannelse.

Etiopiske studenter kan aldrig få et nyt certifikat, men får et "Replacement Certificate".

Stempler:  Frem til 2001: reliefstempel; 2002: stempel med stjerne".

Certificate er udstedt af:  Provisional Military Government of Socialist Ethiopia/Ministry of Education til 1987, The People´s Democratic Republic of Ethiopia/University of Addis Ababa University fra 1988 -1991, Transitional Government of Ethiopia/University of Addis Ababa University fra 1992 – 1995, Federal Democratic Republic of Ehtiopia/University of Addis Ababa University i 1996; "National Organization for Examinations (NOE) – Ministry of Education fra 1997". Fra 2012 er organisationen reorganiseret til National Educational Assessment and Examination Agency (NEAEA). 

Etiopisk tidsregning er otte år "bagefter", f.eks. svarer august 2009 til NEHASE 2001 E.C.
 
Det er muligt at verificere nyest udstedte eksamensbeviser: https://result.ethernet.edu.et/

For at bruge hjemmesiden, skal man indtaste registreringsnummeret der fremgår øverst i højre hjørne på beviset. Det er dog kun muligt at verificere beviser fra den nyeste eksamensperiode. Eksempelvis i foråret 2022 kan man kun verificere uddannelsesdokumenter fra oktober/november-eksamen i 2021. Dette skyldes, at eksamensmyndigheden nulstiller hjemmesiden efter nogle måneder, og der findes ikke et arkiv for tidligere elever.

 

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 31-03-2023