Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i Frankrig. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala i Frankrig for gymnasiale og videregående uddannelser

Værdi

Karakter på originalsproget

Karakter på dansk

16-20

Très bien Meget godt

14-15

Bien Godt

12-13

Assez bien Tilfredsstillende

10-11

Passable (admis) Bestået

8-9

Médiocre Middelmådig

6-7

Faible Svagt

3-5

Très faible Meget svagt

0-2 (2,9)

Nul Elendigt

Skalaens yderpunkter

 

Frankrig

Danmark

Laveste karakter 0 -3
Laveste beståkarakter 10 2
Højeste karakter: 20 12
Bemærk: Der er i Frankrig en bonusordning, der gør, at højeste gennemsnit er 21. Omregningsskalaen neden for går derfor til 21.

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Det samlede eksamensgennemsnit er udregnet som et vægtet gennemsnit af de enkelte karakterer afhængig af den koefficient, som faget indgår med i den samlede eksamen.

Det franske gennemsnit aflæses i rubrikken "Total pour mention" nederst på udskriften Relevé de Notes og ud for linien "Moyenne sur 20".  

Er det franske gennemsnit ikke påført Relevé de Notes kan det udregnes ved at dividere det samlede pointtal i rubrikken "Total pour mention" med summen af koefficienterne i koefficientkolonnen "Coeff".

Hvis der er registreringer i rubrikken for 2. runde "Epreuves de 2e groupe", skal gennemsnittet udregnes ud fra gennemsnittet i rubrikken "Total 1er groupe +2e groupe".

Den franske gennemsnitskarakter omregnes til en dansk karakter efter 7-trinsskalaen ud fra tabellen, som er opført nedenfor. Bemærk: Der er i Frankrig en bonusordning, der gør, at højeste gennemsnit er 21. Omregningsskalaen går derfor til 21.

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav
 
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Frankrig (inkl. +20) Danmark
10,0 3,2
10,1 3,6
10,2 3,8
10,3 4,1
10,4 4,3
10,5 4,5
10,6 4,7
10,7 4,8
10,8 5,0
10,9 5,2
11,0 5,4
11,1 5,5
11,2 5,7
11,3 5,8
11,4 6,0
11,5 6,1
11,6 6,3
11,7 6,4
11,8 6,5
11,9 6,5
12,0 6,8
12,1 6,9
12,2 7,1
12,3 7,2
12,4 7,3
12,5 7,4
12,6 7,6
12,7 7,7
12,8 7,8
12,9 7,9
13,0 8,0
13,1 8,1
13,2 8,2
13,3 8,3
13,4 8,4
13,5 8,6
13,6 8,7
13,7 8,7
13,8 8,8
13,9 8,8
14,0 9,0
14,1 9,1
14,2 9,2
14,3 9,3
14,4 9,4
14,5 9,5
14,6 9,6
14,7 9,6
14,8 9,7
14,9 9,8
15,0 9,9
15,1 9,9
15,2 10,0
15,3 10,1
15,4 10,1
15,5 10,2
15,6 10,3
15,7 10,3
15,8 10,3
15,9 10,3
16,0 10,5
16,1 10,6
16,2 10,7
16,3 10,7
16,4 10,8
16,5 10,8
16,6 10,9
16,7 10,9
16,8 11,0
16,9 11,0
17,0 11,1
17,1 11,1
17,2 11,2
17,3 11,2
17,4 11,3
17,5 11,3
17,6 11,4
17,7 11,4
17,8 11,5
17,9 11,5
18,0 11,6
18,1 11,6
18,2 11,6
18,3 11,7
18,4 11,7
18,5 11,8
18,6 11,8
18,7 11,8
18,8 11,9
18,9 11,9
19,0 12,0
19,1 12,0
19,2 12,1
19,3 12,1
19,4 12,1
19,5 12,2
19,6 12,2
19,7 12,2
19,8 12,3
19,9 12,3
20,0 12,4
20,1 12,4
20,2 12,5
20,3 12,5
20,4 12,5
20,5 12,6
20,6 12,6
20,712,6
20,8 12,6 
20,912,7 
21,0 12,7 
Statistisk omregning 2017. Faktisk fordeling af danske gennemsnit inkl. bonus A. Uddannelsesstatistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Frankrig Danmark (7-trins-skalaen)
16-20

12

14-15

10

12-13

7

11

4

10 2
8-9

0

6-7

0

3-5

0

0-2

-3

Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 08-03-2017