Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Tjekkiet

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
1VýbornýUdmærket
2ChvalitebnýMeget tilfredsstillende
3DobrýGodt
4DostatecnýBestået
5NedostatecnyIkke-bestået
 NahrazenoErstattet/fritaget

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 5 (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 4 (Danmark: 2)

Øvre grænse for beståkarakter: 1 (Danmark: 12,0)

Øvre grænse for gennemsnit: 1 (Danmark: 12,7)
 
Den endelige evaluering af Maturitní zkouška sker udfra en 3 punkts skala:
  1. Vyborny (udmærket), hvis alle eksamenskarakterer er 2 eller derunder (meget tilfredsstillende) og gennemsnitskarakteren er maks. 1,5
  2. Dostatecny (bestået), hvis alle karakterer er 4 og derunder
  3. Nedostatecny (Ikke-bestået/dumpet), hvis én karakter er 5.

Det samlede eksamensresultat kan også være udtrykt således:

  1. Prospel(a) s vyznamenanim / bestået med udmærkelse
  2. Prospel(a) / bestået
  3. Prospel(a) / ikke bestået.

Der må ikke være dumpekarakterer blandt eksamensresultaterne på beviset for Maturita-eksamenen.

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Gennemsnit af karakterer udregnes på baggrund af:
  • samtlige karakterer på statseksamensbeviset (Vysvědčení o maturitní zkoušce (Matura) og
  • årskarakterer for sidste semester på afgangsbeviset (Vysvědčení)
Der omregnes alene, hvis der er tale om en almengymnasial uddannelse jf. fanebladet Eksaminer.
1) Udregn først gennemsnitskarakteren på statseksamensbeviset (Vysvědčení o maturitní zkoušce), afrund til en decimal.
2) Udregn dernæst gennemsnitskarakteren for sidste semester på afgangsbeviset (Vysvědčení), afrund til en decimal. Karakteren i opførsel (Chování) medtages ikke. Tjek, om der er karakterer på side 2 af beviset, disse medtages.
3) Læg de 2 tjekkiske gennemsnit sammen og divider med 2. Omsæt herefter det samlede tjekkiske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra ud fra tabellen nedenfor
 
OBS: fra eksamenperioden 2021 vil den almene del af matura-eksamen (ve spolecne casti z predmetu) være karaktergivet i procenter, mens den profilrettede del af matura-eksamen (v profilove casti z predmetu) vil være karaktergivet i den almindelige 1-5 skala.
 
For at udregne det samlede gennemsnit på matura-beviset, skal procent-karakterene omsættes til de almindelige tal-karakterer. Dette gøres ud fra følgende skala:
Tal-karakter

5 - Nedostatecny

4 - Dostatecný

3 - Dobrý2 - Chvalitebný1 - Výborný
Procent-karakter0-44,0044.01-58.0058.01-73.0073.01-87.0087.01-100
 
Herefter udregnes gennemsnittet som beskrevet ovenfor.

Eksempel på udregning af gennemsnit

1)Udregn først gennemsnitskarakteren på statseksamensbeviset (Vysvědčení o maturitní zkoušce), afrund til en decimal.
Karakter på Matura-bevisetTalværdi
Chvalitebný2
Dobrý3
Výborný1
Nahrazeno (erstattet)-
Výborný1
2+3+1+1= 7
7/4=1,75. Afrundes til 1,8
2) Udregn dernæst gennemsnitskarakteren for sidste semester på afgangsbeviset (Vysvědčení), afrund til en decimal. Karakteren i opførsel (Chování) medtages ikke. Tjek om der er karakterer på side 2 af beviset, disse medtages.
Karakter på gymnasiebevisetTalværdiAntalSum
Výborný155
Chvalitebný248
Dobrý313
Sum 1016
16/10=1,6
3) Læg de 2 tjekkiske gennemsnit sammen og divider med 2.
(1,8 + 1,6)/2 = 3,4/2=1,7
Omsæt herefter det samlede tjekkiske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra ud fra tabellen nedenfor

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
TjekkietDanmark (7-trins-skalaen)
4,02
3,92
3,82
3,72
3,62
3,52
3,42
3,32
3,22,2
3,12,4
3,02,8
2,93,0
2,83,2
2,73,4
2,63,7
2,54,1
2,44,4
2,34,8
2,25,2
2,15,7
2,06,2
1,96,7
1,87,3
1,77,9
1,68,4
1,59,0
1,49,5
1,310,2
1,210,7
1,111,4
1,011,7

Statistisk omregning 2023, baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit inkl bonus A , Uddannelses og Forskningsstyrelsen.

Omregning af enkeltkarakterer 

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
TjekkietDanmark (7-trins-skalaen)
50
42
37
210
112

2023, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 01-03-2023