Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Finland

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterer og udregning af gennemsnit for en finsk studentereksamen

Dokumenter for en finsk studentereksamen består af to beviser

 • Et eksamensbevis (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) og

 • Et afgangsbevis (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet)

Når man skal beregne gennemsnittet for en finsk studentereksamen benyttes:

 • Röstsiffror/vitsord (karakterer/vidnesbyrd) på eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) og

 • Karaktergennemsnittet på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet)

Gennemsnit af röstesiffror og vitsord er op til 1996 angivet på eksamensbeviset. Herefter skal man selv regne gennemsnittet ud.

Læs mere nedenfor om udregning af:

Ingen forbedrede eksamensbeviser/gennemsnitskarakterer
Man kan i Finland tage en eksamen om én gang i et allerede bestået fag. Hvis det sker, inden eleven har afsluttet sin eksamen, indgår den bedste karakter på eksamensbeviset. Hvis eleven dumper i et fag, kan denne gå op til faget to gange. Hvis eleven ikke består faget i tredje forsøg, skal denne tage hele sin eksamen om. Hvis eleven tager en eksamen om, efter at denne har afsluttet sin eksamen (fået eksamensbevis), udsteder skolen et nyt bevis for dette ene fag. En elev kan altså ikke forbedre sin gennemsnitskarakter i en afsluttet eksamen (eksamensbevis) i Finland. Læs mere i disse anvisninger til finske gymnasieelever. 

Til toppen

Studentereksamen bestået 1996 og senere

1) Udregn A) karaktergennemsnittet på afgangsbeviset og B) gennemsnit på studentereksamensbeviset:

 1. Lukion päättötodistus/Avgångsbetyg: Karaktergennemsnittet på afgangsbeviset udregnes som et simpelt gennemsnit af de karakterer, der står på afgangsbeviset og omsættes til dansk gennemsnit efter omregningstabellen for Lukion päättötodistus/Avgångsbetyg bestået efter 1996 og senere

 2. Ylioppilastutkintotodistus/Studentereksamensbeviset:  

  1: Omsæt først eksamenskaraktererne (vitsord som f.eks. approbatur og laudatur) for de enkelte fag til tal.  

  2: Læg så de enkelte karakterer sammen og find gennemsnittet. Medtag både de 4 obligatoriske eksaminer og de valgfrie eksaminer.

  3: Omsæt til dansk gennemsnit efter omregningstabellen for Studenterexamenbestået efter 1996 og senere
2) Læg de 2 omsatte gennemsnittet sammen og del med 2.

Vitsord på Ylioppilastutkintotodistus/ studentexamensbetyg udstedt i 1996 eller senere:

VitsordTalværdi
Laudatur7
Eximia cum laude approbatur6
Magna cum laude approbatur5
Cum laude approbatur4
Lubenter approbatur3
Approbatur2
Improbatur0
Laveste beståkarakter = Approbatur.

Karakterer på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet)

VærdiFinskSvenskDansk
10erinomainenutmärktUdmærket
9kiitettäväberömligBemærkelsesværdigt
8hyvägodaGodt
7tyydyttävänöjaktigaTilfredsstillende
6kohtalainenförsvarligaForsvarligt
5välttävähjälpligaTilstrækkeligt
4 -1hylättyunderkändaIkke bestået
5 er laveste beståkarakter.
 

Til toppen


Omregningsskala Studenterexamen (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) 1996 eller senere (finsk 1-7 skala)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

FinlandDanmark
22,6
2,13,0
2,23,3
2,33,6
2,43,8
2,54,0
2,64,2
2,74,4
2,84,6
2,94,8
35,0
3,15,1
3,25,3
3,35,5
3,45,6
3,55,8
3,65,9
3,76,1
3,86,2
3,96,4
46,5
4,16,7
4,26,9
4,37,0
4,47,2
4,57,3
4,67,4
4,77,6
4,87,7
4,97,9
58,0
5,18,2
5,28,3
5,38,5
5,48,7
5,58,8
5,69,0
5,79,1
5,89,3
5,99,5
69,6
6,19,8
6,210,0
6,310,1
6,410,3
6,510,5
6,610,8
6,711,0
6,811,2
6,911,6
712,7

Lineær omregning 2024, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 

Til toppen

Omregningsskala Lukion päättötodistus/Avgångsbetyg bestået (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) 1996 eller senere (finsk 1-10 skala)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

FinlandDanmark
52,6
5,13,0
5,23,3
5,33,6
5,43,8
5,54,0
5,64,2
5,74,4
5,84,6
5,94,8
65,0
6,15,1
6,25,3
6,35,5
6,45,6
6,55,8
6,65,9
6,76,1
6,86,2
6,96,4
76,5
7,16,7
7,26,9
7,37,0
7,47,2
7,57,3
7,67,4
7,77,6
7,87,7
7,97,9
88,0
8,18,2
8,28,3
8,38,5
8,48,7
8,58,8
8,69,0
8,79,1
8,89,3
8,99,5
99,6
9,19,8
9,210,0
9,310,1
9,410,3
9,510,5
9,610,8
9,711,0
9,811,2
9,911,6
1012,7

Lineær omregning 2024, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Studentereksamen bestået før 1996

1) Find A) karaktergennemsnittet på afgangsbeviset og B) det allmänna vitsordet på eksamensbeviset. Medtag kun eksamensfag ud over de 4 obligatoriske fag hvis det forhøjer gennemsnittet på Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyget.
2) Omsæt derefter det fundne gennemsnit på afgangsbeviset og det allmänna vitsordet på eksamensbeviset til et dansk karaktergennemsnit i 7-trinsskalaen efter omregningstabellen. Du finder de nødvendige tabeller nedenfor.
Röstsiffror/Vitsord benyttet på Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg bestået før 1996:

Karakterskala 0-6. Højeste karakter = 6, laveste beståkarakter = 2.

VitsordRöstetal
Laudatur (L)6
Magna cum laude approbatur (M)5
Cum laude approbatur (C)4
Lubenter approbatur (B)3
Approbatur (A)2
Improbatur (I)0

Röstetalet 1 bruges ikke

Til toppen

Bevis for studentereksamen (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) udstedt før 1996:

Allmänt vitsord på eksamensbeviset4 fag
Totala röstetalet
5 fag
Totala röstetalet
6 fag
Totala röstetalet
Laudatur (L)22 - 2427-3032-36
Magna cum laude approbatur (M)18-2122-2626-31
Cum laude approbatur (C)15-1718-2121-25
Lubenter approbatur (B)11-1413-1715-20
Improbatur (I)8-108-128-14

Karakterer på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet)

VærdiFinskSvenskDansk
10erinomainenutmärktUdmærket
9kiitettäväberömligBemærkelsesværdig
8hyvägodGodt
7tyydyttävänöjaktigTilfredsstillende
6kohtalainenförsvarligForsvarlig
5välttävähjälpligTilstrækkelig
4 -1hylättyunderkändIkke bestået

5 er laveste beståkarakter.

Til toppen

Studentereksamen bestået før 1996:
Eksempel på anvendelsen af nedenstående tabel:
1) finsk student med gennemsnit på 6,3 i afgangsbeviset og det allmänna vitsordet M (Magna cum laude approbatur) på eksamensbeviset vil ved omregning få et dansk gennemsnit på 7,3 i 7-trinsskalaen.
Finsk karakter

L

Dansk karakter (7-trinsskalaen)Finsk karakter

M

Dansk karakter (7-trinsskalaen)Finsk karakter

C

9,9-1012,79,9-10109,9-10
9,6-9,812,09,6-9,810,09,6-9,8
9,4-9,512,09,4-9,59,69,4-9,5
9,1-9,312,09,1-9,39,69,1-9,3
8,9-9,011,48,9-9,09,28,9-9,0
8,6-8,810,78,6-8,89,28,6-8,8
8,4-8,510,08,4-8,59,08,4-8,5
8,1-8,39,68,1-8,38,88,1-8,3
7,9-8,09,27,9-8,08,47,9-8,0
7,6-7,89,27,6-7,88,47,6-7,8
7,4-7,59,07,4-7,58,47,4-7,5
7,1-7,38,87,1-7,38,27,1-7,3
6,9-7,08,86,9-7,08,06,9-7,0
6,6-6,88,46,6-6,87,76,6-6,8
6,4-6,58,46,4-6,57,76,4-6,5
6,1-6,38,46,1-6,37,36,1-6,3
5,9-6,08,45,9-6,07,35,9-6,0
5,6-5,88,45,6-5,87,15,6-5,8
5,4-5,58,45,4-5,57,15,4-5,5
5,1-5,38,45,1-5,37,15,1-5,3
5,08,45,07,15,0

Til toppen

Dansk karakter (7-trinsskala)Finsk karakter

B

Dansk karakter (7-trinsskala)Finsk karakter

A

Dansk karakter (7-trinsskala)
9,29,9-107,79,9-105,1
9,29,6-9,87,39,6-9,85,1
9,09,4-9,57,39,4-9,55,1
8,89,1-9,37,19,1-9,35,1
8,88,9-9,07,18,9-9,05,1
8,28,6-8,86,68,6-8,85,1
8,28,4-8,56,68,4-8,55,1
8,08,1-8,36,68,1-8,34,9
7,77,9-8,06,47,9-8,04,9
7,37,6-7,86,47,6-7,84,9
7,17,4-7,56,07,4-7,54,9
6,67,1-7,36,07,1-7,34,5
6,46,9-7,05,56,9-7,04,5
6,46,6-6,85,56,6-6,84,5
6,06,4-6,55,16,4-6,54,3
6,06,1-6,35,16,1-6,34,3
6,05,9-6,05,15,9-6,03,9
6,05,6-5,84,95,6-5,83,6
6,05,4-5,54,55,4-5,53,6
6,05,1-5,34,55,1-5,33,2
6,05,04,35,03,2

Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

Omregning ved enkeltkarakterer sker på følgende vis for et fag:

Ikke-eksamensfag

Benyt karakteren (vitsord) for faget på afgangsbeviset. Karakteren omregnes til en dansk karakter efter omregningstabellen for enkeltkarakterer på afgangsbeviset.

Eksamensfag

Omregn først henholdsvis karakteren for faget på afgangsbeviset og på eksamensbeviset til to danske karakterer ud fra omregningstabellerne for enkeltkarakterer på afgangsbeviset og for eksamensbeviset. Læg de to omregnede karakterer sammen og del med to. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmeler om karakter- og beståkrav ved niveaukrav.

Omregningstabel enkeltkarakterer/afgangsbevis

Omregningstabel enkeltkarakterer/bevis for studentereksamen (i 1996 eller senere)

Omregningstabel enkeltkarakterer/bevis for studentereksamen (før 1996)

 

Eksempel 1:
9 som vitsord i faget på afgangsbeviset og vitsordet Magna cum laude approbatur (M) (röstetal 5) i faget på studenteksamensbetyget (aflagt i 1996 eller senere)

1) Vitsordet 9 i faget på afgangsbeviset = X på den danske karakterskala (7-trinsskala).

2) Magna cum laude approbatur (M) (röstetal 5) = Y på den danske karakterskala (7-trinsskala).

3) (X + Y): 2 = Z  (7-trinsskala)

Eksempel 2:
9 som vitsord i faget på afgangsbeviset og vitsordet Magna cum laude approbatur (M) (röstetal 5) i faget på studenteksamensbetyget (aflagt før 1996)

1) Vitsordet 9 i faget på afgangsbeviset = X på den danske karakterskala (7-trinsskala)

2) Magna cum laude approbatur (M) (röstetal 5) = Y på den danske karakterskala (7-trinsskala)

3) (X+Y): 2 = Z (7-trinsskala)

De finske eksamensbeviser indeholder ofte alene karakteren på det højeste fagniveau for et fag. I nogle tilfælde har ansøgeren bestået og fået højere karakterer på et lavere fagniveau (som svarer til evt. niveaukrav og karakterkrav ved de fagspecifikke adgangskrav i Danmark). Hvis man ikke kan finde denne karakter på eksamensbeviset, indgår karakteren på det højeste niveau i omregningen.

Til toppen

Omregningstabel for enkeltkarakterer på afgangsbeviset

Omregningstabellen er gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Finland: röstetalDanmark (7-trins-skalaen)
1-3
20
30
40
52
64
77
810
910
1012

2024, Uddannelses- og forskningsstyrelsen

 

Gå til udregningsmetode for enkeltkarakterer

Omregningstabel for enkeltkarakterer på bevis for studentereksamen udstedt i 1996 eller senere 

Omregningstabellen er gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Finland: vitsordFinland: röstetalDanmark (7-trins-skalaen)
Laudatur (L)712
Eximia cum laude approbatur (E)612
Magna cum laude approbatur (M)510
Cum laude approbatur (C)47
Lubenter approbatur (B)34
Approbatur (A)22
Improbatur (I)00

2023, Uddannelses- og forskningsstyrelsen

Gå til udregningsmetode for enkeltkarakterer

Omregningstabel for enkeltkarakterer på bevis for studentereksamen udstedt før 1996

Finsk karakter: vitsordFinsk karakter: röstetalDansk karakter (7-trinsskala)
Laudatur (L)612
Magna cum laude approbatur (M)512
Cum laude approbatur (B)47
Lubenter approbatur (B)34
Approbatur (A)22

Gå til udregningsmetode for enkeltkarakterer

Til toppen

Karakterer ved en finsk erhvervsuddannelse på højere niveau og institutniveau

Ved erhvervsuddannelserne på institut-/højere niveau gælder følgende karakterskala:

Ældre karakterskala 1-10:

Højeste karakter = 10 og laveste beståelseskarakter = 6.

9-10 = berömlig

7-8 = nöjaktig

5-6 = försvarlig

1-4 = svag

Nyere karakterskala 1-5:

Højeste karakter = 5 og laveste karakter = 2.

5 = berömlig

4 = mycket god

3 = god

2 = mycket nöjaktig (tilfredsstillende)

1 = nöjaktig

Til toppen

Karakterer for videregående uddannelser

Karakterskalaer inden for videregående uddannelse kan variere, men de mest almindelige karakterskalaer er 1-3 skalaen og 1-5 skalaen, hvor 3 og 5 er højeste karakterer: 

Den almindeligste brugte karakterskala for universiteterne før 2009/2010 

VærdiFinskSvenskDansk
3ErinomainenUtmärktUdmærket
2HyväGodGod
1TyydyttäväNöjaktigTilfredsstillende

Den almindeligste brugte karakterskala for universiteterne efter 2009/2010 samt for de polytekniske institutioner 

VærdiFinskSvenskDansk
5KiitettäväBerömligBemærkelsesværdigt
4Erittäin hyväMycket godMeget god
3HyväGodGod
2Erittäin tyydyttäväMycket nöjaktigMeget tilfredsstillende
1TyydyttäväNöjaktigTilfredsstillende

Betegnelserne Erinomainen, Hyvä eller Tyydyttävä anvendes også i stedet for værdierne 3,2,1. Bestået/Ikke bestået skalaen anvendes også. Der udstedes et diploma supplement sammen med eksamensbeviser, som informerer om den anvendte skala.

Ved vurdering af maisteri/magister specialer og licentiaatti/licentiat og doktorafhandlinger anvendes ofte følgende skala:

 • approbatur (laveste),

 • lubenter appr.,

 • non sine laude appr.,

 • cum laude appr.,

 • magna c.l.appr.,

 • eximia c. l. appr.

 • laudatur (højeste).

Ved de polytekniske institutioner er den mest anvendte skala 1-5 skalaen. Ligeledes anvendes betegnelserne bestået (H)/ikke bestået (0).

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 29-05-2024