Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i Slovakiet. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala  
Alternativ karakterskala
Karakterskala videregående uddannelse

Omregningsmetode 
Omregningsskala adgangsgivende eksaminer
 
Omregning af enkeltkarakterer

Karakterskala på gymnasialt niveau

Værdi

Karakterskala

Karakter på dansk

1VýbornýUdmærket
2ChvalitebnýMeget godt
3DobrúGodt
4DostatecnýBestået
5NedostatecnýIkke bestået

Karakterskalaen i Slovakiet går fra 5 til 1, hvor 4 er beståkarakter:

Skalaens yderpunkter:

Laveste karakter: 5 (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 4 (Danmark 2)

Øvre grænse for gennemsnit: 1 (Danmark 12,7)

OBS: Se en beskrivelse af procentskalaen, som benyttes ved statseksaminer m.v., i fanebladet Eksaminer under Slovakiet.

Alternativ karakterskala på gymnasialt niveau

Værdi

Karakterskala

Karakter på dansk

1Prospel(a) s VyznamenanímUdmærket
2Prospel(a) vel'mi dobreMeget godt
3Prospel(a)Bestået
 NedostatecnýIkke bestået

Karakterskalaen i Slovakiet går fra 3 til 1, hvor 3 er beståkarakter:

Skalaens yderpunkter:

Laveste karakter: - (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 3 (Danmark 2)

Øvre grænse for beståkarakter: 1 (Danmark 12) 

Øvre grænse for gennemsnit: 1 (Danmark: 12,7)

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Udregningsmetode for eksaminer hvor der er givet både %-karakterer og tal/ord-karakterer (nyere kvalifikationer) på eksamensbeviset (Vysvědčení o maturitní skúške).
Udregningsmetode for eksaminer hvor der udelukkende er givet tal/ord-karakterer (ældre kvalifikationer) (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Udregningsmetode for eksaminer, hvor der er givet både %-karakterer og tal/ord-karakterer (nyere kvalifikationer)

OBS Bruges også på eksamensbeviser fra 2020, hvor der pga af aflysning af eksterne eksaminer alene fremgår karakterer på 1-5 skalaen.

Karaktererne på karakterbladet for sidste semester på sidste skoleår (Vysvedčenie). Karaktererne på eksamensbeviset medtagets pt ikke (Vysvedčenie o maturitnej skúške). Se på eksamensbeviset, hvilket årstal uddannelsen er afsluttet. Denne oplysning bruges til, at identificere karakterbladet for sidste semester.

1. Udregn gennemsnitskarakteren af alle årskarakterer for sidste semester på sidste skoleår (Vysvedčenie). Karakteren for opførsel medtages ikke (Spravanie). Afrund til 1 decimal

2. Den slovakiske gennemsnitskarakter omregnes til en dansk karakter (7-trinsskala) ud fra tabellen, som er opført nedenfor.

Eksempel på udregning af slovakisk gennemsnit.
A. Gymnasiebevis (Vysvedčenie) (dokumenteksempel):
3 fag med Výborný (1) = 3*1 = 3
5 fag med Chválitebný (2) = 5*2 = 10
1 fag med dobrý (3) = 3
3+10+3= 16
16/9 fag = 1,77
1,77 afrundes til en decimal (1,8) og omsættes til dansk gennemsnit ud fra tabellen, som er opført nedenfor.
**De almindelige afrundingssregler til 1 decimal betyder, at karakterer på x,x4 og derunder nedrundes, mens x,x5 og opefter oprundes til nærmeste hele decimaltal. Eksempel: 5,34 afrundes til 5,3, mens 5,35 afrundes til 5,4
Til toppen

Udregningsmetode for eksaminer, hvor der udelukkende er givet tal/ord-karakterer (ældre kvalifikationer) på eksamensbeviset

• af samtlige karakterer på eksamensblad (Vysvědčení o maturitní skúške) og
• årskarakterer for sidste semester på afgangsbeviset (Vysvedčenie)

1) Udregn først gennemsnitskarakteren på statseksamensbeviset (Vysvědčení o maturitní skúške), afrund til en decimal.
2) Udregn dernæst gennemsnitskarakteren på gymnasiebeviset (Vysvedčenie), afrund til en decimal. Karakteren i opførsel (Spravanie) medtages ikke. 
3) Læg de 2 slovakiske gennemsnit sammen og divider med 2. Omsæt herefter det samlede slovakiske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra ud fra tabellen nedenfor
Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav 

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
SlovakietDanmark (7-trins-skalaen)
4,02,0
3,92,0
3,82,0
3,72,0
3,62,0
3,52,0
3,42,0
3,32,2
3,22,3
3,12,3
3,02,5
2,92,8
2,83,0
2,73,1
2,63,4
2,53,6
2,43,9
2,34,2
2,24,5
2,14,9
2,05,2
1,95,7
1,86,1
1,76,5
1,67,1
1,57,5
1,48,2
1,39,0
1,29,6
1,110,2
1,010,9

Statistisk omregning 2019, baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit inkl bonus A , Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
SlovakietDanmark (7-trins-skalaen)

1

12

2

7

3

4

4

2

5

-3

Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

Karakterskala på videregående uddannelsesniveau

Værdi

Karakterskala

Karakter på dansk

1VýborneUdmærket
2Vel'mi dobreMeget godt
3DobreGodt (bestået)
 NedostatecnýIkke bestået

Karakterskalaen i Slovakiet går fra 3 til 1, hvor 3 er beståkarakter:

Skalaens yderpunkter:

Laveste karakter: - (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 3 (Danmark 2)

Øvre grænse for gennemsnit: 1 (Danmark 12) 

Til toppen

 

 

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 15-03-2021