Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Rumænien

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala for gymnasial og videregående uddannelse

VærdiKarakter på originalsprogKarakter på dansk

9,00-10

Forarte bine

Særdeles godt

7,00-8,99

Bine

Godt

5,00-6,99

Suficient

Tilfredsstillende (bestået)

1-4

Insuficient

Ikke tilfredsstillende

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark:-3)

Laveste beståkarakter for enkeltkarakterer: 5 (Danmark:2)

Laveste bestågennemsnit for statseksamen (Bacalaureat) fra 1993: 6 (Danmark: 2)

Laveste bestågennemsnit for statseksamen (Bacalaureat) til og med 1992: 5 (Danmark: 2)

Øvre grænse for beståkarakter: 10 (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: 10 (Danmark: 12,7)


Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

(Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1, se fanebladet Eksaminer)

Udregnes på baggrund af gennemsnit på eksamensbeviset (diploma de bacalaureat) og gennemsnittet af årskarakterene for sidste år på foaia matricola. På ældre beviser er gennemsnittet af årskaraktererne ("Media anuala") opgivet på eksamensbeviset for hvert af de fire år. Benyt da "Media anuala" for det sidste studieår.

  1. Skal uddannelses omregnes? Se uddannelsens status på fanebladet Eksaminer.
  2. Find gennemsnit på eksamensbeviset (diploma de bacalaureat), som er anført i rubrikken "Media generala la Examenul de Bacalaureat" . Afrund til en decimal.*
  3. Omsæt det rumænske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra omregningsskalaen nedenfor.
  4. Udregn gennemsnit af årskarakterer for sidste år på foaia matricola, eller anvend gennemsnittet "Media generala anuala" for det sidste studieår på foaia matricola. Afrund til en decimal*.
  5. Omsæt det rumænske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra omregningsskalaen nedenfor.
  6. Læg de to omsatte gennemsnit sammen og del med 2 for at finde det samlede karaktergennemsnit på 7-trinsskalaen.
* De almindelige afrundingsregler til en decimal betyder, at karakterer på x,x4 og derunder nedrundes, mens x,x5 og opefter oprundes til nærmeste hele decimaltal. Eksempel: 5,34 afrundes til 5,3 mens 5,35 afrundes til 5,4.

Forklaring: Der benyttes både eksamensbevis (diploma de bacalaureat) og årskarakterer for sidste skoleår (opført på foaia matricola), da eksamensbeviset normalt indeholder karakterer for færre end 6 fag. Karakterer i et fag tæller som én karakter, uanset om der indgår både en mundtlig og skriftlig karakter i faget på eksamensbeviset. Hvis eksamensbeviset indeholder karakterer for 6 fag eller derover, benyttes alene eksamensbeviset.

Eksempel på udregning af gennemsnit
A. Statseksamen (diploma de bacalaureat) (Dokumenteksempel):
På side 2 nederst i rubrikken Media generala la Examenul de Bacalaureat står gennemsnittet 8,10.
Afrund til en decimal, og omsæt til dansk gennemsnit ud fra omregningsskalaen nedenfor.
 
B. Gymnasiebevis/årskarakterer (foaia matricola) (Dokumenteksempel)
På side 2 fremgår gennemsnittet (Media generala anuala) for de sidste 4 år. Gennemsnittet for det sidste år 9,30 anvendes.
Afrund til en decimal, og omsæt til dansk gennemsnit ud fra omregningsskalaen nedenfor.
 
C. De 2 omsatte gennemsnit lægges sammen og deles med 2.
 

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter idet krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau end det krævede indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøvenstremenuen, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg iøvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala for gymnasiebevis, foaia matricola 

Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

RumænienDanmark
5,002,0
5,102,0
5,202,0
5,302,0
5,402,0
5,502,0
5,602,0
5,702,0
5,802,0
5,902,0
6,002,0
6,102,3
6,202,6
6,302,6
6,402,8
6,502,8
6,603,0
6,703,1
6,803,1
6,903,2
7,003,2
7,103,4
7,203,4
7,303,5
7,403,8
7,503,9
7,604,1
7,704,1
7,804,2
7,904,5
8,004,7
8,105,2
8,205,3
8,305,5
8,405,6
8,505,8
8,606,1
8,706,4
8,806,5
8,906,9
9,007,2
9,107,8
9,208,1
9,308,6
9,408,9
9,509,4
9,609,9
9,7010,4
9,8010,8
9,9011,3
10,0011,6

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregningsskala for statseksamen, diploma de bacalaureat  

Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen

RumænienDanmark
6,002,8
6,103,3
6,203,7
6,304
6,404,3
6,504,5
6,604,7
6,705
6,805,2
6,905,4
7,005,6
7,105,8
7,206
7,306,1
7,406,3
7,506,5
7,606,7
7,706,9
7,807,1
7,907,3
8,007,5
8,107,7
8,207,9
8,308,1
8,408,3
8,508,5
8,608,8
8,709,0
8,809,2
8,909,5
9,009,7
9,1010
9,2010,2
9,3010,5
9,4010,8
9,5011
9,6011,2
9,7011,4
9,8011,7
9,9012,3
10,0012,7

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen.

Til toppen 

Omregning af enkeltkarakterer  

Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

RumænienDanmark
1,0 - 1,1-3
1,2 - 4,90
5,0 - 5,32
5,4 - 6,34
6,4 - 7,97
8,0 - 9,110
9,2 - 10,012
 2024, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 15-04-2024