Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

Karaktersystemet i Malta

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala

På Matriculation Certificate står en samlet karakter A, B eller C, hvor A er det bedste resultat. Den samlede karakter er udregnet ud fra karaktererne givet i de enkelte fag:

A-Level:

A 30 Grade points

B 24 Grade points

C 18 Grade points

D 12 Grade points

E 6 Grade points

F 0 Grade points


I-Level:

A 10 Grade points

B 8 Grade points

C 6 Grade points

D 4 Grade points

E 2 Grade points

F 0 Grade points


De 6 eksamenskarakterers Grade points lægges sammen og giver den samlede Matriculation Certificate-karakter:

A: 80-100 Grade points

B: 64-78 Grade points

C: 44-62 Grade points

Man skal således mindst have 44 grade points for at få et Matriculation Certificate.

OBS: Vær opmærksom på, at nogle aflægger eksamen som engelske GCE-levels. I så fald henvises til den engelske skala/omregning.

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: F  (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: E (Danmark: 2)

Øvre grænse for karakter: A (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: A (Danmark: 12,7) 

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Metode:

  1. Omsæt først alle karakterer, som skal anvendes, til en karakter på den danske 7-trins-skala ud fra tabellerne, som er opført nedenfor
  2. Udregn derefter et vægtet gennemsnit af de omsatte karakterer. Karakterer for fag på Advanced Level indgår med vægten 3, karakterer for fag på Intermediate Level indgår med vægten 1.  
Regneeksempel
Malta karakterDansk karakterVægtKaraktersum
A-level C10330
A-level C10330
I-level C10110
I-level B12112
I level C10110
I-level B12112
I alt-10104

Den samlede karaktersum 104 deles med den samlede vægt 10 = 10,4

Dokumenteksempel: Matriculation Certificate

Til toppen 

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

 Omregning af enkeltkarakterer

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

MaltaDanmark (7-trins-skalaen)
F0
E4
D7
C10
B12
A12

Omregning 2023. Uddannelses- og Forskningssstyrelsen.

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 22-05-2023