Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

Karaktersystemet i Malta

Her kan du læse om karaktersystemet i Malta. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.


Karakterskala
Omregningsmetode
Omregningsskala adgangsgivende eksaminer 
Omregning af enkeltkarakterer 

Karakterskala

På Matriculation Certificate står en samlet karakter A, B eller C, hvor A er det bedste resultat. Den samlede karakter er udregnet ud fra karaktererne givet i de enkelte fag:

A-Level:

A 30 Grade points

B 24 Grade points

C 18 Grade points

D 12 Grade points

E 6 Grade points

F 0 Grade points

I-Level:

A 10 Grade points

B 8 Grade points

C 6 Grade points

D 4 Grade points

E 2 Grade points

F 0 Grade points


De 6 eksamenskarakterers Grade points lægges sammen og giver den samlede Matriculation Certificate-karakter:

A: 80-100 Grade points

B: 64-78 Grade points

C: 44-62 Grade points

Man skal således mindst have 44 grade points for at få et Matriculation Certificate.


OBS:
Vær opmærksom på, at nogle aflægger eksamen som engelske GCE-levels. I så fald henvises til den engelske skala/omregning.

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: F  (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: E (Danmark: 2)

Øvre grænse for karakter: A (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: A (Danmark: 12,7) 

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Enkeltkaraktererne på Transcript of Results omregnes enkeltvis efter tabellen for henholdsvis A-level og I-level ovenfor. Det samlede pointal omsættes til et gennemsnit på 7-trinsskalaen efter nedenstående omregningstabel.  Den samlede karakter på Matriculation Certificate kan ikke anvendes.

Dokumenteksempel: Matriculation Certificate

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.
 
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

CypernDanmark (7-trins-skalaen)
443,1
463,7
484,2
504,6
525
545,4
565,7
586,1
606,4
626,8
647,2
667,5
687,9
708,2
728,5
748,8
769,2
789,5
809,7
829,9
8410,1
8610,3
8810,5
9010,7
9210,9
9411,1
9611,4
9811,9
10012,7
Statistisk omregning 2014, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

 Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

MaltaDanmark (7-trins-skalaen)
A

12

B

10

C

7

D

4

E

2

F

-3

 

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 06-11-2019