Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet

Her kan du læse om karaktersystemer i Letland. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

 Karakterskala

 Karakterskala fra 2003 – statseksaminer

Fra sommereksamen 2003 får eleverne karakterer i de centrale statslige eksaminer i Visparejas Videjas Izglîtîbas Sertifikâts efter en A-F-skala. Skala A-F ses dog benyttet allerede fra 2000. Fra 2013 gives der alene en procentkarakter.

Lokalt tilrettelagte eksaminer og årskarakterer udtrykkes i den hidtidige skala 1-10.

Skala indtil 2013Hidtidig skala
A/90 til 100 %10
B/80 til 89,9 %8-9
C/60 til 79,9 %6-7
D/40 til 59,9%4-5
E/30 til 39,9%3
F/0 til 29,9%1-2

Karakterer tildeles ud fra en normativ vurdering, hvor elevernes præstationer sammenlignes statistisk, sammenholdt med en beskrivelse af præstationsmål for de enkelte karakterer i faget (criteria assessment).
 
Der ses ved både udregning af eksamensgennemsnit og enkeltkarakterer bort fra bogstavkarakteren, men der benyttes alene procentangivelsen på eksamensbeviset for statskarakterer.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer ved statseksaminer

Procentkarakteren omsættes til skalaen fra 1 til 10 ved at dele med 10 med en decimal, når karakteren skal bruges til omregning af enkeltkarakterer.

Eks: Ansøgeren har fået 81 % i statseksamen i faget engelsk og bogstavkarakteren B. 81% omsættes til skalaen fra 1 til 10 ved at dele med 10 med en decimal, dvs. 81 % bliver til 8,1. Ved omregning til enkeltkarakter afrundes den lettiske karakter efter de almindelige afrundingsregler - dvs. 8, 1 bliver til 8.

De almindelige afrundingsregler betyder, at karakterer på x,4 og derunder nedrundes til nærmeste hele tal , mens x,5 og opefter oprundes til nærmeste hele tal.

Ved udregning af enkeltkarakter benyttes skalaen for enkeltkarakterer. 

Se også afsnittet omregning af enkeltkarakterer.

Til toppen

Skala 2013 og frem

OBS: Letland angiver ikke længere bogstavkarakterer fra 2013. Resultatet af statseksaminer angives alene som et procentresultat.

Til toppen

Karakterskala fra 1991 – lokale og skolebaserede eksaminer samt videregående uddannelse

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
10izciliMed udmærkelse
9teicamiExcellent
8lotilabiMeget god
7labiGod
6grandrïz labiNæsten god
5viduvëjTilfredsstillende
4grandrïz viduvëjiBestået/mindre tilfredsstillende
3 - 1neapmierinõsiUtilfredsstillende

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 4 (Danmark 2)

Højeste karakter: 10 (Danmark: 12)

Til toppen

Karakterskala før 1991

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
5teicamiExcellent
4labiGod
3amierinosi/viduvejiTilfredsstillende
2neapmierinosiIkke tilfredsstillende
1loti vajiSærdeles ikke tilfredsstillende

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: 3 (Danmark 2)

Højeste karakter: 5 (Danmark: 12,0)

Øvre grænse for gennemsnit: 5 (Danmark 12,7) 

NB: Der findes ingen omregningstabel til denne skala.

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit   

Gennemsnittet udregnes på baggrund af:
 
• samtlige karakterer på eksamensbeviset (Visparejas Videjas Izglîtîbas Sertifikâts) og
• årskarakterer på gymnasiebeviset (Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu).


1) Udregn først gennemsnitskarakteren på eksamensbeviset (Visparejas Videjas Izglîtîbas Sertifikâts), afrund til helt tal*.
2) Omsæt det lettiske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra omregningsskalaen nedenfor.

3) Udregn dernæst gennemsnitskarakteren på gymnasiebeviset (Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu), afrund til en decimal**
4) Omsæt det lettiske gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra omregningsskalaen nedenfor.

5) Læg de 2 omsatte gennemsnit sammen og divider med 2 for at finde det samlede karaktergennemsnit på 7-trinsskalaen.

Til toppen

Eksempel på udregning af lettisk gennemsnit

A. Eksamensbevis (Visparejas Videjas Izglîtîbas Sertifikâts) (dokumenteksempel):

4 eksaminer: 94+64+88+45 = 291
291/4=72,75

72,75 afrundes til 73 og omsættes til dansk gennemsnit ud fra omregningsskalaen nedenfor.

*De almindelige afrundingssregler betyder, at karakterer på x,4x og derunder nedrundes til nærmeste hele tal, mens x,5x og opefter oprundes til nærmeste hele tal. Eksempel: 67,47 afrundes til 67 mens 67,67 afrundes til 68.

B. Gymnasiebevis (Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu) (dokumenteksempel)

2 fag med karakteren 7 = 2*7 = 14
9 fag med karakteren 8 = 9*8 = 72
6 fag med karakteren 9 = 6*9 = 54
1 fag med karakteren 10 = 1*10 = 10

14+72+54+10 = 150
150/18 (antal fag) = 8,33

8,33 afrundes til en decimal (8,3) og omsættes til dansk gennemsnit ud fra omregningsskalaen nedenfor.

De almindelige afrundingssregler til 1 decimal betyder, at karakterer på x,x4 og derunder nedrundes tal, mens x,x5 og opefter oprundes til nærmeste hele decimaltal. Eksempel: 5,34 afrundes til 5,3, mens 5,35 afrundes til 5,4

C. De 2 omsatte gennemsnit lægges sammen og divideres med 2.

NB: Forbedrede karakterer og supplerende eksaminer: En elev har mulighed for at tage en bestået statseksamen om for at forbedre sin karakter eller tage statseksaminer i supplerende fag i et efterfølgende år efter sin første eksamen, og eleven får da et ekstra Izglîtîbas satura un eksaminâcijas centra sertifikâts (bevis for statseksamen). Eleven beholder sit oprindelige bevis for sin Atestâts (bevis for bestået eksamen med årskarakterer og skolebaserede eksaminer).

Hvis en ansøger har forbedret en karakter i et eller flere fag eller taget supplerende fag, må karakterer for denne/disse ikke indgå ved beregning af karaktergennemsnit.
Den lettiske gennemsnitskarakter omregnes til en dansk karakter ud fra tabellen nedenfor.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav 

Karakteren i et givent fag udregnes som gennemsnittet af årskarakteren og eksamenskarakteren i faget. Disse fremgår af karakterbladet (Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu) og beviset for statseksamenen (Izglîtîbas satura un eksaminâcijas centra sertifikâts). Hvis faget ikke har været eksamensfag, bruges udelukkende årskarakteren.

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Se omregning af enkeltkarakterer for statseksaminer

Til toppen

Omregningsskala gymnasiebevis (Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu) (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

LetlandDanmark (7-trins-skalaen)
4,02,0
4,12,0
4,22,0
4,32,0
4,42,0
4,52,0
4,62,2
4,72,3
4,82,4
4,92,5
5,02,6
5,12,7
5,22,8
5,32,8
5,43,1
5,53,3
5,63,4
5,73,6
5,83,8
5,94,1
6,04,1
6,14,4
6,24,6
6,34,8
6,45,0
6,55,3
6,65,6
6,75,7
6,86,0
6,96,2
7,06,3
7,16,5
7,26,8
7,37,1
7,47,3
7,57,5
7,67,8
7,78,0
7,88,4
7,98,6
8,08,9
8,19,3
8,29,5
8,39,9
8,410,0
8,510,2
8,610,3
8,710,4
8,810,6
8,911,0
9,011,0
9,111,2
9,211,5
9,311,7
9,411,7
9,511,7
9,611,8
9,712,2
9,812,7
9,912,7
10,012,7

Statistisk omregning 2020. Baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit inkl bonus A, Uddannelsesstatistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

Omregningsskala statseksamen (Visparejas Videjas Izglîtîbas Sertifikâts) (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

LetlandDanmark (7-trins-skalaen)
12,0
22,0
32,0
42,0
52,0
62,0
72,0
82,0
92,0
102,0
112,0
122,0
132,0
142,0
152,0
162,0
172,0
182,0
192,0
202,0
212,0
222,0
232,0
242,0
252,0
262,0
272,0
282,0
292,0
302,2
312,2
322,2
332,2
342,2
352,5
362,6
372,8
382,9
392,9
402,9
413,1
423,3
433,4
443,5
453,6
463,8
473,9
484,1
494,3
504,5
514,7
524,9
535,1
545,4
555,5
565,7
575,8
585,9
596,0
606,2
616,4
626,5
636,8
647,0
657,4
667,6
677,7
688,0
698,2
708,3
718,6
728,9
739,1
749,4
759,6
769,8
7710,0
7810,3
7910,5
8010,7
8110,8
8211,0
8311,2
8411,2
8511,4
8611,7
8711,8
8812,0
8912,2
9012,2
9112,7
9212,7
9312,7
9412,7
9512,7
9612,7
9712,7
9812,7
9912,7
10012,7

Statistisk omregning 2020. Baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit inkl. bonus A, Uddannelsesstatistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

Omregningsskala for enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen. 

Tal-karakterer7-trinsskala
1012
910
87
74
64
52
42
30
2-3
1-3

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 21-05-2020