Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

Karaktersystemet i Kroatien

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
5OdlicenUdmærket
4Vrlo dobarMeget godt
3DobarGodt
2DovolenBestået/tilfredsstillende
1NedovolenIkke bestået/tilfredsstillende

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter:1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 2 (Danmark: 2)

Øvre grænse for gennemsnit: 5 (Danmark: 12,7)

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Gennemsnit af karakterer udregnes på baggrund:

• af samtlige karakterer på eksamensblad (Svjedodžba o Državnoj Maturi) og
• årskarakterer for sidste år (Svjedodžba)

1) Udregn først gennemsnitskarakteren på statseksamensbeviset (Svjedodžba o Državnoj Maturi), afrund til en decimal*
2) Udregn dernæst gennemsnitskarakteren årskarakterene for sidste skoleår (Svjedodžba), afrund til en decimal*
3) Læg de 2 kroatiske gennemsnit sammen og divider med 2. Omsæt herefter det samlede kroatisk gennemsnit til 7-trinsskalaen ud fra ud fra nedenfor.

*De almindelige afrundingssregler til 1 decimal betyder, at karakterer på x,x4 og derunder nedrundes, mens x,x5 og opefter oprundes til nærmeste hele decimaltal. Eksempel: 5,34 afrundes til 5,3 mens 5,35 afrundes til 5,4

Forklaring: Der benyttes både eksamensbevis og årskarakterer for sidste skoleår, da eksamensbeviset normalt indeholder karakterer for færre end 6 fag. 

Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav:
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.
Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.
Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
Der benyttes eksamenskarakter, alternativt årskarakter for fagets sidste undervisningsår, hvis der ikke er eksamenskarakter.

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskala for eksaminer karaktergivet efter skalaen 1-5. 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
KroatienDanmark (7-trins-skalaen)
22,9
2,13,4
2,23,8
2,34,2
2,44,5
2,54,8
2,65,1
2,75,4
2,85,6
2,95,9
36,1
3,16,4
3,26,6
3,36,9
3,47,1
3,57,4
3,67,6
3,77,9
3,88,1
3,98,4
48,6
4,18,9
4,29,1
4,39,4
4,49,7
4,510
4,610,3
4,710,6
4,811
4,911,4
512,7

Lineær omregning, 2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

KroatienDanmark (7-trins-skalaen)
10
24
37
410
512

2023, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 03-03-2023