Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Skotland

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Alle fag på Summary of attainment medtages i omregningen, dvs. både fag på Advanced Higher, Higher, National 5, Standard og Intermediate. Hver karakter omregnes først til en dansk karakter på 7-trinsskalaen (brug tabellerne nedenfor). Gennemsnit udregnes som et gennemsnit af de danske omregninger i 7-trinsskalaen. Ovenstående omregningsskalaer bruges således kun til omregning af enkeltkarakterer.

OBS: Der skal normalt minimum indgå karakterer for 6 fag for omregning til et dansk gennemsnit til 7-trinsskalaen.

Udregningsmetode for karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau end det krævede indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og bestå-krav ved specifikke adgangskrav.

Nuværende karakterskalaer for adgangsgivende eksaminer (fra august 2004)

National 5 - fra august 2004/Scottish Qualifications Certificate (SGC)

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes ikvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala)
A12
B7
C7
D4
No award0

2021, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: No award (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: D (Danmark: 02)

Højeste karakter: A (Danmark: 12)

Til toppen

Highers fra august 2004/Scottish Qualifications Certificate (SGC)

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala)
A12
B10
C7
D4
No award0

2021, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: No award (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: D (Danmark: 02)

Højeste karakter: A (Danmark: 12)

Til toppen

Advanced Highers fra august 2004/Scottish Qualifications Certificate (SGC)

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala)
A12
B7
C4
D2
No award0

2021, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: No award (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: D (Danmark: 02)

Højeste karakter: A (Danmark: 12)

Til toppen

Scottish Standard Grade/Intermediate/National, 7-1-skala

Skalaens yderpunkter

Skala: 7-1

Højeste karakter: 1

Laveste beståkarakter: 6

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala)
112
210
37
47
54
62

2019, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

Scottish Higher Grade/Scottish Certificate of Education

Skalaens yderpunkter

Skala: A-D

Højeste karakter: A

Laveste beståkarakter: C

De enkelte niveauer gradueres i procenter, så der kan være både "små" og "store" grades.

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældendefrem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

Skotland

 

Danmark (7-trinsskala) 

 

Karakterskala

 

A1270-100 %
B760-69 %
C250-59 %
DIkke bestået40 til 49 %
-Ikke bestået39 % og derunder

2019, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

Scottish Advanced Level/Certificate of Sixth Year Studies

Skalaens yderpunkter

Skala: A-E

Højeste karakter: A

Laveste beståkarakter: C

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala)
A12
B7
C2
DIkke bestået
EIkke bestået

2019, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

National Courses:Intermediate 2, Highers og Advanced Highers fra 2000 til juli 2004/Scottish Qualifications Certificate (SGC)

Skalaens yderpunkter

Skala: A-C

Højeste karakter: A

Laveste beståkarakter: C

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes ikvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning til at ændre omregningstabellen.

SkotlandDanmark (7-trinsskala) Karakterskala
A1270-100 %
B760-69 %
C250-59 %
-Ikke beståetUnder 50 %

2019, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

Karakterskala for videregående uddannelser

Denne skala gælder for bachelorgrader:

ClassRange of Marks
First70-100 %
Upper second60-69 %
Lower second50-59 %
Third40-49 %
Pass35-39 %
FailBelow 35 %

Man inddeler karaktererne i: Class I (a 'first'); Class II, Division1 (an 'upper second'); Class II, Division 2 (a 'lower second'); Class III (a 'third').

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 23-09-2021