Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i Cypern. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.


Karakterskala gymnasiale uddannelser
Karakterskala videregående uddannelse 
Omregningsmetode
Omregningsskala adgangsgivende eksaminer
Omregning af enkeltkarakterer 

 

Karakterskala i Cypern gymnasiale uddannelser

Karakterskala.

Værdi

Karakter på originalsproget

Karakter på dansk

19-20A: Excellent Udemærket
16-18B: Very Good Meget godt
13-15C: Good Godt
10-12D: Almost Good (Passing grade) Bestået
1-9E: Failure Ikke bestået

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 10 (Danmark: 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: 20 (Danmark: 12,0)

Øvre grænse for gennemsnit 20 (Danmark 12,7)

Til toppen 

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Udregnes som et simpelt gennemsnit af de enkeltkarakterer, som fremgår af eksamensbeviset. Gennemsnittet omsættes derefter til en karakter efter den danske 7-trinsskala ud fra tabellen nedenfor.

Eleverne bedømmes løbende og har 3 terminsprøver årligt. Eksamensbeviset indeholder gennemsnittet af de 3 terminsprøvekarakterer for fag, der ikke er eksamensfag, og gennemsnittet af de 3 terminsprøver + eksamenskarakteren for eksamensfag.

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

.

Til toppen

 

Omregningsskala 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
CypernDanmark (7-trins-skalaen)
102
10,12
10,22
10,32
10,42
10,52
10,62
10,72
10,82
10,92
112
11,12
11,22
11,32
11,42
11,52
11,62
11,72
11,82
11,92
122
12,12,1
12,22,1
12,32,2
12,42,2
12,52,2
12,62,3
12,72,3
12,82,3
12,92,4
132,5
13,12,6
13,22,6
13,32,7
13,42,8
13,52,9
13,62,9
13,73
13,83
13,93,1
143,2
14,13,3
14,23,4
14,33,5
14,43,6
14,53,7
14,63,8
14,73,9
14,83,9
14,94
154,1
15,14,2
15,24,3
15,34,4
15,44,5
15,54,6
15,64,7
15,74,8
15,84,9
15,95
165,1
16,15,2
16,25,4
16,35,5
16,45,6
16,55,7
16,65,8
16,75,9
16,86,1
16,96,2
176,3
17,16,4
17,26,6
17,36,7
17,46,9
17,57
17,67,1
17,77,3
17,87,4
17,97,6
187,7
18,17,9
18,28,1
18,38,3
18,48,4
18,58,6
18,68,8
18,79
18,89,2
18,99,4
199,6
19,19,8
19,29,9
19,310,2
19,410,4
19,510,6
19,610,9
19,711,1
19,811,5
19,912,7
2012,7
Omregnet 2021, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

 Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

CypernDanmark (7-trins-skalaen)
1

-3

2-9

0

10

2

 11-13

4

 14-16

7

17-18

10

19-20

12

 2014, Kontoret for Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Til toppen

 Karakterskala videregående uddannelse

Karakterskalaen er 0-10, hvor 10 er den højeste, 5 er bestået og 0 er den laveste karakter.

Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 26-02-2021