Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Cypern

Her kan du læse om karaktersystemer i Cypern. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala for gymnasiale uddannelser

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
19-20A: Excellent Udemærket
16-18B: Very Good Meget godt
13-15C: Good Godt
10-12D: Almost Good (Passing grade) Bestået
1-9E: Failure Ikke bestået

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 10 (Danmark: 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: 20 (Danmark: 12,0)

Øvre grænse for gennemsnit 20 (Danmark 12,7)

Til toppen 

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Der fremgår et gennemsnittet på eksamensbeviset. Dette omsættes efter tabellen nedenfor

Eleverne bedømmes løbende og har 3 terminsprøver årligt. Eksamensbeviset indeholder gennemsnittet af de 3 terminsprøvekarakterer for fag, der ikke er eksamensfag, og gennemsnittet af de 3 terminsprøver + eksamenskarakteren for eksamensfag.

Vær opmærksom på, at private skoler kan benytte andre skalaer end 0-20-skalaen. Kontakt styrelsen for yderligere vejledning. 

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala  

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

CypernDanmark
10,02,0
10,12,0
10,22,0
10,32,0
10,42,0
10,52,0
10,62,0
10,72,0
10,82,0
10,92,0
11,02,0
11,12,0
11,22,0
11,32,0
11,42,0
11,52,1
11,62,1
11,72,1
11,82,1
11,92,1
12,02,2
12,12,3
12,22,4
12,32,4
12,42,5
12,52,6
12,62,6
12,72,7
12,82,7
12,92,8
13,02,9
13,13,0
13,23,1
13,33,2
13,43,3
13,53,4
13,63,5
13,73,5
13,83,6
13,93,7
14,03,8
14,13,9
14,24,0
14,34,1
14,44,2
14,54,3
14,64,3
14,74,4
14,84,5
14,94,6
15,04,7
15,14,8
15,24,9
15,35,0
15,45,2
15,55,3
15,65,4
15,75,5
15,85,6
15,95,7
16,05,8
16,15,9
16,26,0
16,36,1
16,46,2
16,56,4
16,66,5
16,76,6
16,86,7
16,96,8
17,06,9
17,17,1
17,27,2
17,37,3
17,47,4
17,57,6
17,67,7
17,77,8
17,88,0
17,98,1
18,08,2
18,18,4
18,28,5
18,38,7
18,48,8
18,59,0
18,69,1
18,79,3
18,89,5
18,99,6
19,09,8
19,19,9
19,210,1
19,310,3
19,410,5
19,510,7
19,610,9
19,711,1
19,811,4
19,911,8
20,012,7

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer 

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

CypernDanmark
1-3
2 - 90
102
11 - 124
13 - 157
16 - 1810
19 - 2012

 2024, Kontoret for Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Karakterskala for videregående uddannelse

Karakterskalaen er 0-10, hvor 10 er den højeste, 5 er bestået, og 0 er den laveste karakter.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 22-04-2024