Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus

Omregningsmetode
Omregningsskala til omregning af gennemsnitskarakter
Omregningsskala til omregning af enkeltkarakterer
Læs en uddybning af optagelsesvilkår for IB fra 2018 

Karakterskala for International Baccalaureate

Værdi Karakter på originalsproget Karakter på dansk
1 Very poor Meget dårligt
2 Poor Dårligt
3 Mediocre Mådeligt
4 Satisfactory Tilfredsstillende
5 Good Godt
6 Very good Særdeles godt
7 Excellent Fortræffeligt

Theory of Knowledge (TOK) og Extended Essay vurderes efter en bogstavsskala:

A. Excellent B. Good C. Satisfactory D. Mediocre E. Elementary N. No Grade

Det samlede maksimum point er 45 point, heraf 42 point for de 6 fag og 3 point for TOK og the extended essay.

Til toppen

 

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Start med at afgøre ansøgerens adgangsvilkår og dermed grundlaget for omregningen:  

AdgangsgrundlagOmregningsgrundlag
1. Diploma Programme (DP) Course Results under 18 pointIkke adgangsgivende
2. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2Ikke adgangsgivende
3. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fagOmregnes på baggrund af resultatet i Diploma Programme (DP) Course Results
4. IB-Diploma - Retake*. Taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag Omregnes på baggrund af det oprindelige Diploma Programme (DP) Course Results
5. IB-Diploma - Retake*. Taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2Omregnes på baggrund af resultatet i IB-Diploma
6. IB-DiplomaOmregnes på baggrund af resultatet i IB-Diploma
* En IB-eksamen kan være forbedret. Tjek derfor koden, som står nederst i venstre hjørne på forside og karakterblad for diploma.

Koden er enten D eller R. R betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om, enten fordi ansøgeren ikke bestod sin første eksamen, eller fordi ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. I sidste tilfælde skal det første uddannelsesbevis (D), som skal lægges til grund for karakteromregning.
Bed ansøgeren om forklaring, hvis I modtager et uddannelsesdiplom med R, og ryk eventuelt ansøgeren for det første bevis.
IB-gennemsnittet er angivet på IB-Diplomet/Diploma Programme Course Results i Total Points. 
Omregn antallet af Total Points til den danske 7-trinsskala ved hjælp af omregningsskalaen til brug for omregning af gennemsnit.Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.
 
Benyt skalaen til omregning af enkeltkarakterer.

Til toppen

 Omregningsskala til omregning af gennemsnitskarakter  

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
IB-pointDansk gennemsnit
182,4
192,7
203,0
213,3
223,6
234,0
244,4
254,7
265,2
275,6
286,0
296,5
306,9
317,3
327,8
338,2
348,6
359,0
369,4
379,8
3810,2
3910,5
4010,8
4111,1
4211,3
4311,6
4411,9
4512,7

 Statistisk omregning 2017. Baseret på faktisk fordeling af danske gennemsnit inkl. bonus A. Statistik og Analyse, Uddannelses-og Forskningsministeriet.


Til toppen

Omregningsskala til omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

 

IB

DK (7-trinsskalaen)

1

00

2

00

3

02

4

7

5

7

6

10

7

12

 Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 16-02-2018