Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

Karaktersystemet i International Baccalaureate

Læs en uddybning af optagelsesvilkår for IB: Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

 

Karakterskala for International Baccalaureate

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
1Very poorMeget dårligt
2PoorDårligt
3MediocreMådeligt
4SatisfactoryTilfredsstillende
5GoodGodt
6Very goodSærdeles godt
7ExcellentFortræffeligt

Theory of Knowledge (TOK) og Extended Essay vurderes efter en bogstavsskala:

A. Excellent B. Good C. Satisfactory D. Mediocre E. Elementary N. No Grade

Det samlede maksimum point er 45 point, heraf 42 point for de 6 fag og 3 point for TOK og the extended essay.

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Start med at afgøre ansøgerens adgangsvilkår og dermed grundlaget for omregningen:  

AdgangsgrundlagOmregningsgrundlag
1. Diploma Programme (DP) Course Results under 18 pointIkke adgangsgivende
2. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2Ikke adgangsgivende
3. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fagOmregnes på baggrund af resultatet i Diploma Programme (DP) Course Results
4. IB-Diploma - Retake*. Taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fagOmregnes på baggrund af det oprindelige Diploma Programme (DP) Course Results
5. IB-Diploma - Retake*. Taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2Omregnes på baggrund af resultatet i IB-Diploma
6. IB-DiplomaOmregnes på baggrund af resultatet i IB-Diploma

* En IB-eksamen kan være forbedret. Tjek derfor koden, som står nederst i venstre hjørne på forside og karakterblad for diploma.

Koden er enten D eller R. R betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om, enten fordi ansøgeren ikke bestod sin første eksamen, eller fordi ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. I sidste tilfælde skal det første uddannelsesbevis (D), som skal lægges til grund for karakteromregning.
Bed ansøgeren om forklaring, hvis I modtager et uddannelsesdiplom med R, og ryk eventuelt ansøgeren for det første bevis.

IB-gennemsnittet er angivet på IB-Diplomet/Diploma Programme Course Results i Total Points. 

Omregn antallet af Total Points til den danske 7-trinsskala ved hjælp af omregningsskalaen til brug for omregning af gennemsnit.

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Benyt skalaen til omregning af enkeltkarakterer.

Til toppen

Omregningsskala til omregning af gennemsnitskarakter OBS OPDATERING PÅ VEJ

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen. 

OBS OPDATERING PÅ VEJ

IB-pointDanmark (7-trins-skalaen)
182,2
192,6
202,8
213,1
223,4
233,7
244
254,4
264,7
275,1
285,5
296
306,4
316,8
327,2
337,7
348,1
358,5
368,9
379,3
389,7
3910
4010,4
4110,8
4211,1
4311,4
4411,8
4512,7

Statistisk omregning 2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Omregningsskala til omregning af enkeltkarakterer OBS OPDATERING PÅ VEJ

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

OBS OPDATERING PÅ VEJ

IBDanmark (7-trins-skalaen)
10
20
32
44
57
610
712

2023, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 30-01-2024