Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer BonusFagniveau for fag i International Baccalaureate (IB)

Skemaet er udarbejdet ud fra bilag til vejledningen til Meritbekendtgørelsen, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet, Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser, udateret. Skemaet er en vejledning, når I vurderer fagniveau for fag i International Baccalaureate (IB).
Dansk fag Dansk niveau Krav til International Baccalaureate Diploma
Billedkunst A Visual arts, higher level (HL)
Billedkunst B Visual arts, standard level (SL)
Biologi A Biologi, higher level (HL)
Biologi B Biologi, standard level (SL)
Dansk A
Danish A1, higher level (HL)
Danish A Literature, higher Level (HL) (nyt fag i IB fra 2013)
Dansk B
Danish A1, standard level (SL)*
Danish A Literature, standard Level (SL)* (nyt fag i IB fra 2013)
(Se nedenfor, kan anses for at opfylde adgangskravet Dansk på A-niveau).
Datalogi/informatik/informationsteknologi/programmering A
Computer science, higher level (HL)
ITGS, higher level (HL)
Datalogi/informatik/informationsteknologi/programmering B
Computer science, standard level (SL)
ITGS, standard level (SL)
Design A Visual arts, higher level (HL)
Design B Visual arts, standard level (SL)
Dramatik A Theatre arts, higher level (HL)
Dramatik B Theatre arts, standard level (SL)
Engelsk A
English A1, A2 eller B, higher level (HL),
English A1 eller A2 standard level (SL)
English A Literature eller English A Language and Literature, higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Engelsk B
English B, standard level (SL)
Erhvervsøkoomiske fag:
- Vírksomhedsøkonomi A
- International økonomi A
- Afsætning A
A
Economics, higher level (HL) eller
Business and management, higher level (HL)
Erhvervsøkonomiske fag:
- Vírksomhedsøkonomi B
- International økonomi B
- Afsætning B
- Erhvervsøkonomi C
B
Economics, standard level (SL) eller
Business and management, standard level (SL)
Filosofi A Philosophy, higher level (HL)
Filosofi B Philosophy, standard level (SL)
Fransk, begyndersprog
A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Fransk, fortsættersprog
A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature eller A Language and Literature standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Fransk, begyndersprog B
Language ab initio, standard level (SL)
Fransk, fortsættersprog B Language B, standard level (SL)
Fysik A Physics, higher level (HL)
Fysik B Physics, standard level (SL)
Geografi/naturgeografi A Geography, higher level (HL)
Geografi/naturgeografi B Geography, standard level (SL)
- - Global Politics
Græsk A Classical greek, higher level (HL)
Græsk B Classical greek, standard level (SL)
Historie/historie med samfundskundskab/samtidshistorie A History, higher level (HL). Vær opmærksom på, at faget kan hedde History Europe, History Asia osv. alt efter hvor faget er taget.
Historie/historie med samfundskundskab/samtidshistorie B History, standard level (SL)
Italiensk, begyndersprog
A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Italiensk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Japansk, begyndersprog A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Japansk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Kemi A Chemistry, higher level (HL)
Kemi B Chemistry, standard level (SL)
Latin A Latin, higher level (HL)
Latin B Latin, standard level (SL)
Matematik A Mathematics, higher level (HL), se Undervisningsministeriets vurdering af de tre matematikfag.
Matematik B Mathematics, standard level (SL) tidligere benævnt Mathematical Methods SL
Matematik C Mathematical Studies, standard level (SL)
Musik A Music, higher level (HL)
Musik B Music, standard level (SL)
Psykologi A Psychology, higher level (HL)
Psykologi B Psychology, standard level (SL)
Russisk, begyndersprog A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Russisk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Spansk, begyndersprog A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Spansk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Tysk, begyndersprog
 
A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2 eller B, standard level (SL)
A Literature,eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature, A Language and Literature eller B standard Level (SL) (nyt fag fra 2013).
Tysk, fortsættersprog
A
Language A1, A2 eller B, higher level (HL)
Language A1 eller A2, standard level (SL)
A Literature, eller A Language and Literature, eller B higher Level (HL) (nyt fag fra 2013)
A Literature eller A Language and Literature standard Level (SL) (nyt fag fra 2013)
Tysk, begyndersprog B Language ab initio, standard level (SL)
Tysk, fortsættersprog B Language B, standard level (SL)
Dansksproglige krav
 
Optag på Universitetet: Ved optagelse til universiteternes bacheloruddannelse kan universitetet beslutte, at udenlandske ansøgere og ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag uden for Norden kan erstatte dansk A med Studieprøven i dansk eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Universiteterne vil derfor til de fleste uddannelser derfor også optage IB-elever, der vælger og har bestået "Danish A1, standard level", idet dette niveau er højere end Studieprøven i dansk (Svar på spørgsmål S2173 i henhold til 10, stk. 3 i adgangsbekendtgørelsen).
 
Optag på en videregående uddannelse: "Faget "Danish A1, standard level" fra International Baccalaureate (IB) anses for at opfylde adgangskravet "Dansk på A niveau" (Bekendtgørelse nr. 87 af 17. februar 2007 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser).
 
Danish B Higher Level og Standard Level:  Faget Danish B Higher Level (HL) og Standard Level (SL) er fremmedsprogsfag. Fagene sigter på at give de dansksproglige kompetencer i at lytte, tale, læse og skrive dansk. Det kan sammenlignes med undervisningen i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Fagets niveau er ikke vurderet af Undervisningsministeriet, da dansk som fremmed/andetsprog ikke indgår i gymnasieskolens fagrække.
 
Det vil i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner at vurdere, om faget Danish B HL eller SL kan erstatte Dansk A som det dansksproglige krav.
 
En række universiteter accepterer Danish B HL som tilstrækkeligt til at opfylde det generelle adgangskrav Dansk A tilsvarende Studieprøven i Dansk som Andetsprog. Universiteterne har forskellig praksis m.h.t., om faget Danish B HL opfylder det specifikke adgangskrav Dansk A.
IB-ansøgere kan orientere sig på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside eller via studievejledningerne.

 
Global Politics: Faget Global Politics på Standard Level udgør 150 timer og på High Level 240 timer. Grundlaget for faget er et bredt ”Middle Years Programme” (historie, geografi, religion og politik m.fl.) inden for IB-systemet. Faget går i dybden med teori og empiri om international politik.
 
Det danske samfundsfag B-niveau dækker områderne sociologi, økonomi og politik samt metode, mens det danske samfundsfag A-niveau dækker områderne sociologi, økonomi, politik og international politik samt metode.
 
International politik indgår således ikke i det danske B-niveau i samfundsfag, mens faget international politik er en af flere discipliner i det danske A-niveau i samfundsfag. Fagområderne økonomi, sociologi og delvis politik i dansk samfundsfag B-niveau og A-niveau er således ikke dækket af faget Global Politics. Til gengæld går Global Politics meget mere i dybden med international politik end dansk samfundsfag A.
 
Det vil ved optag på en videregående uddannelse være op til de videregående uddannelsesinstitutioner at vurdere om faget Global Politics – eventuelt i kombination med eller i forlængelse af andre fag inden for det samfundsvidenskabelige område - kan betragtes som svarende i niveau til dansk samfundsfag C, B eller A-niveau.
 


TOK: Faget Theory of Knowledge (TOK) modsvarer ikke et fag i de danske gymnasiale uddannelser. Afhængigt af, hvad eleven har beskæftige sig med i TOK, kan faget eventuelt give merit for mindre dele af visse danske gymnasiale fag i forbindelse med merit ind i en dansk gymnasial uddannelse.

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 07-12-2017