Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

Vurdering af fagniveauer for International Baccalaureate

Fagniveauvurderingerne er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet, Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser. Skemaet er en vejledning, når I vurderer fagniveau for fag i International Baccalaureate (IB).

 

Dansk fagDansk niveauKrav til International Baccalaureate Diploma
BilledkunstAVisual arts, higher level (HL)
BilledkunstBVisual arts, standard level (SL)
BiologiABiologi, higher level (HL)
BiologiBBiologi, standard level (SL)
DanskA
Danish A1, higher level (HL)
Danish A Literature, higher Level (HL) (fra 2013)
DanskB
Danish A1, standard level (SL)
Danish A Literature, standard Level (SL) (fra 2013)
(Se nedenfor, kan anses for at opfylde adgangskravet Dansk på A-niveau).
  
Danish ab initio, se nedenfor i afsnittet Danish ab inito, Danish B Higher level og Standard level 
Dansk som andetprogA
Danish B (HL)
Dansk som andetsprogB
Danish B (SL)
Datalogi/informatik/informationsteknologi/programmeringA
Computer science, higher level (HL)
ITGS, higher level (HL)
Datalogi/informatik/informationsteknologi/programmeringB
Computer science, standard level (SL)
ITGS, standard level (SL)
DesignAVisual arts, higher level (HL)
DesignBVisual arts, standard level (SL)
DramatikATheatre arts, higher level (HL)
DramatikBTheatre arts, standard level (SL)
EngelskA
English A1, A2 eller B, higher level (HL),
English A1 eller A2 standard level (SL)
English A Literature eller English A Language and Literature, higher Level (HL) (fra 2013)
English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL) (fra 2013)
EngelskB
English B, standard level (SL)
Erhvervsøkoomiske fag:
- Vírksomhedsøkonomi A
- International økonomi A
- Afsætning A
A
Economics, higher level (HL) eller
Business and management, higher level (HL)
Erhvervsøkonomiske fag:
- Vírksomhedsøkonomi B
- International økonomi B
- Afsætning B
- Erhvervsøkonomi C
B
Economics, standard level (SL) eller
Business and management, standard level (SL)
FilosofiAPhilosophy, higher level (HL)
FilosofiBPhilosophy, standard level (SL)
FysikAPhysics, higher level (HL)
FysikBPhysics, standard level (SL)
Geografi/naturgeografiBGeography, standard level (SL)

Geovidenskab

Se Undervisningsministeriets gennemgang af faget

A

-

 

--Global Politics
GræskAClassical greek, higher level (HL)
GræskBClassical greek, standard level (SL)
Historie/historie med samfundskundskab/samtidshistorieAHistory, higher level (HL). Vær opmærksom på, at faget kan hedde History Europe, History Asia osv. alt efter hvor faget er taget.
Historie/historie med samfundskundskab/samtidshistorieBHistory, standard level (SL)
KemiAChemistry, higher level (HL)
KemiBChemistry, standard level (SL)
LatinALatin, higher level (HL)
LatinBLatin, standard level (SL)
MatematikAMathematics, higher level (HL)
Mathematics: Analysis and approaches (HL))*
Mathematics: Applications and interpretation (HL)*
MatematikBMathematics, standard level (SL) tidligere benævnt Mathematical Methods SL
Mathematics: Analysis and approaches (SL)*
Mathematics: Applications and interpretation (SL)*
MatematikCMathematical Studies, standard level (SL), se Undervisningsministeriets vurdering af Mathematical Studies.
MusikAMusic, higher level (HL)
MusikBMusic, standard level (SL)
PsykologiAPsychology, higher level (HL)
PsykologiBPsychology, standard level (SL)

* Se afsnittet om nye matematikfag nedenfor.

 

toppen

Vurdering af sprogfagene fransk, italiensk, spansk og tysk

Dansk fag og niveauKrav til International Baccalaureate Diploma
Begyndersprog ALanguage ab initio
Fortsættersprog BLanguage ab initio
Fortsættersprog AB Standard level
B High level
Højere niveau end de niveauer, der findes på de gymnasiale uddannelser i DanmarkA Language and literature HL/SL
A2 HL/SL
A Literature HL/SL
A1 HL/SL

 

toppen

Vurdering af sprogfagene kinesisk, japansk, russisk, arabisk og tyrkisk

Dansk fag og niveauKrav til International Baccalaureate Diploma
Begyndersprog ALanguage ab initio
B Standard level
B High level
Højere niveau end de niveauer, der findes på de gymnasiale uddannelser i DanmarkA Language and literature HL/SL
A2 HL/SL
A1 HL/SL
A Literature HL/SL

 

toppen

Vurdering af engelsk

Dansk fag og niveauKrav til International Baccalaureate Diploma
Engelsk AEnglish A1, A2 eller B, higher level (HL),
English A1 eller A2 standard level (SL)

English A Literature eller English A Language and Literature, higher Level (HL) (fra 2013)

English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL) (fra 2013)
Engelsk BEnglish B, standard level (SL)

 

toppen

Dansksproglige krav

Optagelse på universitetet

Ved optagelse til universiteternes bacheloruddannelse kan universitetet beslutte, at udenlandske ansøgere og ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag uden for Norden kan erstatte dansk A med Studieprøven i dansk eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Universiteterne vil derfor til de fleste uddannelser derfor også optage IB-elever, der vælger og har bestået "Danish A1, standard level", idet dette niveau er højere end Studieprøven i dansk (Svar på spørgsmål S 2173, offentligt 2007).

Til toppen

Danish ab initio, Danish B Higher Level og Standard Level

Faget Danish ab inito, Danish B Higher Level (HL) og Standard Level (SL) er fremmedsprogsfag. Fagene sigter på at give dansksproglige kompetencer i at lytte, tale, læse og skrive dansk. Det kan sammenlignes med undervisningen i dansk som andetsprog. 

Danish ab initio ækvivalerer ikke med nogen af fagniveauerne i dansk som andetsprog G-A.
 
Det vil i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner at vurdere, om faget Danish ab inito, Danish B HL kan erstatte Dansk A som det dansksproglige krav.

IB-ansøgere kan orientere sig på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside eller via studievejledningerne.

Til toppen

Andre fag

Global Politics

Faget Global Politics på Standard Level udgør 150 timer og på Higher Level 240 timer. Grundlaget for faget er et bredt ”Middle Years Programme” (historie, geografi, religion og politik m.fl.) inden for IB-systemet. Faget går i dybden med teori og empiri om international politik.

Det danske samfundsfag B-niveau dækker områderne sociologi, økonomi og politik samt metode, mens det danske samfundsfag A-niveau dækker områderne sociologi, økonomi, politik og international politik samt metode.

International politik indgår således ikke i det danske B-niveau i samfundsfag, mens faget international politik er en af flere discipliner i det danske A-niveau i samfundsfag. Fagområderne økonomi, sociologi og delvis politik i dansk samfundsfag B-niveau og A-niveau er således ikke dækket af faget Global Politics. Til gengæld går Global Politics meget mere i dybden med international politik end dansk samfundsfag A.

Det vil ved optag på en videregående uddannelse være op til de videregående uddannelsesinstitutioner at vurdere om faget Global Politics – eventuelt i kombination med eller i forlængelse af andre fag inden for det samfundsvidenskabelige område - kan betragtes som svarende i niveau til dansk samfundsfag C, B eller A-niveau.

Til toppen

Theory of Knowledge (TOK)

Faget Theory of Knowledge (TOK) modsvarer ikke et fag i de danske gymnasiale uddannelser. Afhængigt af hvad eleven har beskæftige sig med i TOK, kan faget eventuelt give merit for mindre dele af visse danske gymnasiale fag i forbindelse med merit ind i en dansk gymnasial uddannelse.

Til toppen

Nye matematikfag, hvor de første afslutter med eksamen i 2021

IB har indført nye matematikfag fra 2019 og frem:
  • Analysis and approaches SL
  • Analysis and approaches HL
  • Applications and interpretations SL
  • Applications and interpretations HL

De første elever afslutter med eksamen i 2021.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 11-04-2023