Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

International Baccalaureate

 

Eksaminer: Landetype:
 • International Baccalaureate 
 Internationale eksaminer

International Baccalaureate

Status

Adgangsgivende til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser:

 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate med mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL).
 • IB Diploma med tilhørende "Diploma Programme (DP) Results eller IB Diploma.

Adgangsgivende til alle videregående uddannelser:

 • Diploma med tilhørende "Diploma Programme (DP) Results" eller et IB Diploma.
 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate med mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL) suppleret med enkeltfag på gymnasialt niveau i henhold til bestemmelserne, se afsnittet Indholds- og beståkrav.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke adgangskrav.

Læs mere:

Normeret længde

2 år oven på 11 (eventuelt 10) års skoleuddannelse.

Indholds- og beståkrav

Ovenstående betingelser for adgang på baggrund af en International Baccalaureate kan også vises sådan i skemaform:
 
AdgangsvilkårBevis
Adgangsgivende til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate med mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL)

 • IB Diploma med tilhørende "Diploma Programme (DP) Results eller IB Diploma.
Adgangsgivende til alle videregående uddannelser
 • IB Diploma med tilhørende "Diploma Programme (DP) Results eller IB Diploma. Der er ikke krav om, at alle fag skal være bestået med mindst 3 for ansøgere med et IB Diploma. Der kan indgå karakteren 2 i et IB Diploma, når de samlede krav for at få udstedt et IB Diploma er opfyldt.

 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL) suppleret med enkeltfag på gymnasialt niveau i et omfang svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser.
Ikke adgangsgivende til videregående uddannelse
 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2.

 • Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate med under 18 point. 

Tidspunkt for eksamensresultater:

Resultaterne for IB-eksamen foreligger først 5. – 8. juli (eventuelt senere), dvs. efter den normale ansøgningsfrist 1. juli. IB-ansøgere kan imidlertid bede om - inden resultaterne er frigivet - at få sendt deres IB-resultater til op til seks videregående uddannelsesinstitutioner. Anmodningen sker via IB-koordinatorerne på de enkelte IB-skoler, som kan oplyse mere om proceduren, se også http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/ .
Det endelige elektroniske IB-resultat foreligger tidligst 5. juli. Eleverne får senere udstedt diplom, som skal fremvises ved ansøgninger, som sker 1 år eller længere tid efter bestået eksamen.

Dokumentationskrav

Fra og med 2013

Der er udstedt to dokumenter: The Diploma of the International Baccalaureate plus Diploma Programme (DP) Results. Det samlede pointtal fremgår af "Diploma Programme (DP) Results" .
 
Ansøgere, som ikke opfylder betingelserne for at få et fuldt IB Diploma, får udstedt et "Diploma Programme (DP) Course Results" svarende til det tidligere IB Certificate. Et Diploma Programme (DP) Course Results tildeles desuden som enkeltfagsbevis.
Arten af beviset fremgår i båndet øverst på dokumentet med hvid skrift på blå baggrund, se eksempel på et "Diploma Programme (DP) Course Results" og et udtræk af IB-databasen for et Course Results.

Til og med 2012

Der er udstedt et IB-Diploma samt et Transcript of Results Obtained med eksamensresultat og fag. Ansøgere, som ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et IB-Diploma, får udstedt et IB-Certificate.


Forbedrede eksaminer

En IB-eksamen kan være forbedret. Tjek derfor koden, som står nederst i venstre hjørne på forside og karakterblad for diploma.

Koden er enten D eller R. R betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om, enten fordi ansøgeren ikke bestod sin første eksamen, eller fordi ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. I sidste tilfælde skal det første uddannelsesbevis (D) lægges til grund for karakteromregning.

Bed ansøgeren om forklaring, hvis I modtager et uddannelsesdiplom med R, og ryk eventuelt ansøgeren for det første bevis.

Dokumentbillede

Originalt International Baccalaurete Diploma (IB)

Retake International baccalaureate diploma (IB)

 
 

Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 30-03-2023