Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer

European Baccalaureate/Europæisk Studentereksamen

 

Eksaminer: Landetype:
  • Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate
 Internationale eksaminer

 

Europæisk Studentereksamen / European Baccalaureate

Status

Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate (EB) er en mellemstatslig europæisk studentereksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Den findes på eu-sprogene (European Baccalaureate Certificate (engelsk version)/Zeugnis der Europäischen Reifeprüfung (tysk version), Diplôme du Baccalauréat Européen (fransk version), Diploma di Licenza Liceale Europes (italiensk version) og Europees Baccalaureaats-diploma (hollandsk version)) samt Bachillerato Europeo (spansk version).

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke adgangskrav.

Normeret længde

2 år (ud af en 7-årig overbygningsskole (secondary education))

Indholds- og beståkrav

Den Europæiske Studentereksamen består af obligatoriske fag, valgfag/valgfag på udvidet niveau (advanced level) samt tillægsfag (complementary subjects).

Kun de obligatoriske fag og valgfag, inkl. valgfag/valgfag på udvidet niveau, indgår som eksamensfag, men der gives interne karakterer i alle fag. Disse indgår også i beregningen af det endelige eksamensresultat. Tillægsfag (complementary subjects) indgår ikke i den skriftlige eller mundtlige eksamen, men kun i den interne vurdering.
 
Fra 2014 og frem indgår der 3 mundtlige eksaminer, og 1 af disse mundtlige eksaminer skal være i elevens modersmål (eller undervisningssproget i den sprogsektion, hvor eleven er indskrevet), mens 3 af de 5 skriftlige eksaminer skal være i elevens modersmål, førstefremmedsprog og matematik, se i øvrig anvisningerne på hjemmesiden for den europæiske studentereksamen.Frem til og med 2013 skulle  mindst 2 af de 4 mundtlige eksaminer være i et af elevens sprogfag inkl. modersmål (sprog 1/L1) og mindst 2 af de 5 skriftlige eksaminer skulle være i et af elevens sprogfag incl. Modersmål (sprog 1/L1).

Den samlede gennemsnitskarakter er udtrykt i procent. For at bestå skal eleven have fået mindst 60 %.

OBS:Der er ingen særskilte beståkarakter pr. fag, men der gives individuelle karakterer pr. fag i både den interne og eksterne vurdering. Disse karakterer er opført på det afsluttende eksamensbevis.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis (diploma) og karakterblad. Eleverne får deres eksamensbevis (diploma) og karakterer for alle fag i den første eller anden uge af juli. EB-resultaterne skal behandles som rettidigt modtaget og på lige fod med andre ansøgninger.

Fag afsluttet på 5. år fremgår ikke af eksamensbeviset. Ansøgeren kan få udstedt et officielt bevis, som dokumenterer de ekstra fag, som han/hun har læst i 5. 6. og 7. år og karakterne herfor. Bed ansøgeren om dette bevis, hvis I skal bruge oplysninger om disse fag.

Elever, som ikke har bestået deres eksamensbevis (diploma), kan få udstedt karakterblad.

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 06-02-2019