Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i England, Wales og Nordirland

Her kan du læse om karakterskalaer i England, Wales og Nordirland. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

GCSE fra 2017/19 (1-9 skala)

England har indført en ny 1-9-karakterskala, fra 2017 for fagene engelsk og matematik, fra 2019 for de fleste af de øvrige fag. Karakteren 9 er den højeste karakter og 4 svarer til C. Nordirland og Wales beholder bogstavskalaen G til A*, dog indfører Nordirland karakteren C* som en ny karakter mellem 2017 og 2019.

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: 9

Laveste beståkarakter: 1

Omregningsskala

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)
912,0
812,0
712,0
610,0
510,0
47,0
37,0
24,0
12,0

Statistisk omregning 2019, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Til toppen

GCSE (tidligere kaldet O-level) (kvote 1) fra 1994-

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: A*

Laveste beståkarakter: G

Omregningsskala

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)
A*12,0
A12,0
B10,0
C7,0
D7,0
E4,0
F2,0
G2,0

Statistisk omregning 2017, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.


Siden 1994 gives der A* for toppræstationer.
Der kræves typisk karaktererne A (A*)-C i GCSE-eksamen for adgang til videregående uddannelsen sammen med de krævede A-levels.  

Bruges også ved omregning af internationale IGCSE/GCE O-level fag udstedt af britiske organisationer som Edexel og CIE.

Til toppen

GCSE (tidligere kaldet O-level) (kvote 1) frem til og med 1993

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: A

Laveste beståkarakter: G

Omregningsskala

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)
A12,0
B10,0
C7,0
D7,0
E4,0
F4,0
G2,0

Statistisk omregning 2013, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

GCE A levels/AVCE A-level/AS levels (kvote 1)

Omregningstabel for AS og A-level fag aflagt til og med 2009
Omregningstabel for AS-level fag aflagt fra og med 2010
Omregningstabel for A-level fag aflagt fra og med 2010

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: A (fra 2010 A*)

Laveste beståkarakter: E

N (narrow failure) er ikke-bestå karakter. U (unclassified and not certified) markerer, at der ikke er eksamen i faget. De enkelte niveauer gradueres i procenter, så der kan være både "små" og "store" grades.

Omregningstabel for fag på AS- og A-level aflagt til og med 2009

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)Range of Marks
A12,080-100%
B10,070-79%
C7,060-69%
D4,050-59%
E2,040-49%
NIkke bestået30-39%

Statistisk omregning 2013, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

Omregningstabel for fag på AS aflagt fra og med 2010

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Internationalt udbudte AS-fag ved Cambridge International Examinations og Pearson Edexcel følger samme karakterskala.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)Range of Marks
A12,080-100%
B10,070-79%
C7,060-69%
D4,050-59%
E4,040-49%
NIkke bestået30-39%

Statistisk omregning 2017, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bruges også ved omregning af internationale GCE AS-level fag udstedt af britiske organisationer som Pearson Edexel og Cambridge International Examinations (CIE).

Til toppen

Omregningstabel for fag på A-level aflagt fra 2010 og frem 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

IAL-fag fra Pearson Edexcel følger samme karakterskala.

Karakter for GCSEKarakter på dansk (7-trins-skala)Range of Marks
A*12,080 % som minimum gennemsnit for hele faget + 90% i A2 Unit Score (2. år af A-level faget)
A12,080-100% (AS-level + A-level (undtagen ved 90% i A2 Unit Score (2. år af A-level faget)
B10,070-79%
C7,060-69%
D4,050-59%
E2,040-49%
NIkke bestået30-39%

Statistisk omregning 2017, Uddannelsesstatistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fra sommereksamenen 2010 får elever, som består deres A-level eksamen med mere end 90%, karakteren A*.

Til toppen

Extended Project 

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: A (fra 2010 A*)

Laveste beståkarakter: E

Omregningsskala

N (narrow failure) er ikke-bestå karakter. U (unclassified and not certified) markerer, at der ikke er eksamen i faget. De enkelte niveauer gradueres i procenter, så der kan være både "små" og "store" grades.

UKDanmark (7-trins-skalaen)
A*12
A10
B7
C7
D4
E2

Statistisk omregning 2018, Uddannelsesstatistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bruges også ved omregning af internationale GCE A-level fag udstedt af britiske organisationer som Pearson Edexel og Cambridge International Examinations (CIE). 

Til toppen

Cambridge Pre-U (kvote 1)

Skalaens yderpunkter

Højeste karakter: D1

Laveste beståkarakter: P3

Omregningsskala

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Karakter (Cambridge PreU)Tilsvarende A-level-karakter
D1A*
D2A*
D3A
M1B
M2B
M3C
P1D
P2D
P3E

Omregning følger omregningstabellen for A-level.  

Eksamen fra 2010 og frem.

 Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Udregning sker på basis af karaktererne for alle fag på GCSE-niveau plus karaktererne for fag på det højeste niveau på GCE AS-level og GCE A-level fag. Det betyder, at hvis faget er aflagt som for eksempel både Mathematics AS-level og Mathematics A-level, indgår alene faget på A-level.

Metode:

  1. Omsæt først alle karakterer, som skal anvendes, til en karakter på den danske 7-trins-skala ud fra tabellerne, som er opført ovenfor
  2. Udregn derefter et vægtet gennemsnit af de omsatte karakterer. Karakterer for fag på GCSE-niveau indgår med vægten 1, karakterer for fag på AS-level indgår med vægten 1,5, og karakterer for fag på A-level indgår med vægten 2 i denne udregning. Karakteren i faget Extended Project level 3 indgår med vægten 1,5. 

Double award (D.A.) indgår med begge karakterer (se eksempel nedenfor).

Cambridge PRE-U fag indgår med vægten 2 tilsvarende fag på A-level.

Der skal indgå mindst 6 forskellige fag, for at de engelske karakterer kan omregnes til et dansk gennemsnit, dog dispenseres fra kravet om 6 fag, hvis adgang baserer sig på 2 fag på AS-level og 3 fag på A-level.

Hvis faget er taget flere gange, benyttes det ”første” fag til udregning af eksamensgennemsnittet.

Eksempel på omregning

NiveauFagKarakterDansk karakterVægtVægtet karakter

GCSE

D.A. Science

A

12

1

12

GCSE

D.A. Science

B

10

1

10

GCSE

Maths

B

10

1

10

GCSE

History

B

10

1

10

GCSE

Music

A

12

1

12

GCSE

Drama

B

10

1

10

GCSE

French

C

7

1

7

GCSE

English

B

10

1

10

GCSE

English Literature

B

10

1

10

AS-level

Maths

C

7

1,5

10.5

AS-level

Business Studies

E

Medtages ikke*

-

-

AS-level

Drama

D

Medtages ikke*

-

-

AS-level

Psychology

C

Medtages ikke*

-

-

A-level

Business Studies

B

10

2

20

A-level

Drama

B

10

2

20

A-level

Psychology

C

7

2

14

-

-

-

-

151,5

16,5

Samlet gennemsnit

-

-

-

9,4 (155,5/16,5)

9

* Faget er også aflagt på A-level, og derfor indgår alene karakteren på A-level i udregningen af gennemsnittet.

Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

BTEC – National Certificate og National Diploma (kun kvote 2)

Karakterer: pass, merit og distinction (P, M, D og fra 2010 D*). Alle enkeltfag skal være bestået med mindst pass. Omregnes ikke. Den enkelte institution foretager en individuel vurdering. Der findes følgende kombinationsmuligheder:

Mulige karakterer (BTEC tilrettelagt efter National Qualification Framework)

 

Mulige karakterer (BTEC tilrettelagt efter QFC)

Diploma

Certificate

Award

 

Extended Diploma

90-credit Diploma and Diploma

Certificate and Subsidiary Diploma

DDD

DD

D

 

D*D*D*

D*D*

D*

DDM

DM

M

 

D*D*D

D*D

D

DMM

MM

P

 

D*DD

DD

M

MMM

MP

  

DDD

DM

P

MMP

PP

  

DDM

MM

 

MPP

   

DMM

MP

 

PPP

   

MMM

PP

 
    

MMP

  
    

MPP

  
    

PPP

  

Karakterskala for videregående uddannelser

Skalaen gælder for bachelorgrader.

ClassRange of Marks

First

70-100 %

Upper second

60-69 %

Lower second

50-59 %

Third

40-49 %

Pass

35-39 %

Fail

Below 35 %

Man inddeler karaktererne i : Class I (a 'first'); Class II, Division 1 (an 'upper second'); Class II, Division 2 (a 'lower second'); Class III (a 'third').

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 03-05-2020