Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Eksaminer fra England, Wales og Nordirland

 

Eksaminer: Landetype:
 Øvrige lande

 

GCSE + GCE (A-level)

Status

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark er:

GCE Advanced level-eksaminer (A-level) i kombination med GCSE-eksaminer (tidligere GCE Ordinary Level (O-level)

Adgang til alle videregående uddannelser: Der kræves mindst 9 fag (GCSE, AS- og A-level), heraf skal der indgå mindst 6 forskellige fag og mindst 3 fag på A-level. Det vil sige, at 3 af fagene kan være de samme på GSCE- og GCE-level.

Fx: Engelsk, matematik, biologi, fysik, kemi og spansk på GCSE-level (i alt 6 fag) og matematik, fysik og kemi på A-level (i alt 3 fag) eller engelsk, matematik, biologi, fysik og spansk på GCSE-level (5 fag), spansk på GCE AS-level (1 fag) og matematik, fysik og økonomi på A-level (3 fag). Dette er alene eksempler for at forklare kravene om 9 fag, heraf mindst 6 forskellige fag og 3 fag på A-level.

OBS: Kravet om 3 A-level kan opfyldes ved enten 3 A-level, 2 A-level + 2 AS-level eller 1 A-level + 4 AS-level. 2 AS-levels (Advanced Subsidiary Level) erstatter således et A-level, dog skal der altid indgå mindst 1 fag på A-level. Det ene fag på AS-level kan desuden erstattes af faget Extended Project level 3. Projektet skal være aflagt i tilknytning til almen fagrække.

Hvis kravet om 3 A-level fag opfyldes ved 2 A-level + 2 AS-level eller 1 A-level + 4 AS-level, skal der indgå i alt henholdsvis 10 og 11 fag, heraf skal der fortsat være 6 forskellige fag.

Adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: Der kræves mindst 7 fag (GCSE, AS- og A-level), heraf skal der indgå mindst 5 forskellige fag og mindst 2 fag på A-level.  OBS: Kravet om 2 A-level kan opfyldes ved enten 2 A-level eller 1 A-level + 2 AS-level. 2 AS-levels (Advanced Subsidiary Level) erstatter således et A-level, dog skal der altid indgå mindst 1 fag på A-level. Det ene fag på AS-level kan desuden erstattes af faget Extended Project level 3. Projektet skal være aflagt i tilknytning til almen fagrække.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren optages via kvote 2.

GCE Advanced level-eksaminer (A-level) i kombination med GCE-AS-level fag (ved andet adgangsgrundlag end GCSE-fag)

Denne adgang kan udelukkende benyttes, hvor ansøgeren har et andet adgangsgrundlag end GCSE-level/O-level fag.

Adgang til alle videregående uddannelser: Der kræves minimum 2 fag på AS-level og 3 fag på A-level (i alt minimum 5 forskellige fag). Det ene fag på AS-level kan erstattes af faget Extended Project level 3. Projektet skal være aflagt i tilknytning til almen fagrække.

2 AS-levels (Advanced Subsidiary Level) erstatter et A-level. Det betyder, at kravet om 3 A-level kan opfyldes ved enten 3 A-level, 2 A-level + 2 AS-level eller 1 A-level + 4 AS-level. Der skal altid indgå mindst 1 fag på A-level, så maksimalt 2 fag på A-level kan erstattes af fag på AS-level.
Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren optages via kvote 2.

Adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: Der kræves minimum 2 fag på AS-level og 2 fag på A-level (i alt minimum 4 forskellige fag). Det ene fag på AS-level kan erstattes af faget Extended Project level 3 (i tilknytning til almen fagrække). 2 AS-levels (Advanced Subsidiary Level) erstatter et A-level. Det betyder, at kravet om 2 A-level også kan opfyldes ved 1 A-level + 4 AS-level.
Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren optages via kvote 2.

Normeret længde

GCSE = 11 år/andet adgangsgrundlag

GCSE + GCE AS = 12 år (11 år + 1 år)

GCSE + GCE AS + GCE A  = 13 år (11 år +1 + 1 år)

Indholds- og beståkrav

Fagene bør omfatte matematik og engelsk. Fag skal være bestået, dvs. GCSE level/O Level (med mindst karakteren 2/E) og GCE AS og A level (mindst karakteren E).

OBS: Hvis der indgår AVCE/vocational A-levels (til og med 2006/7) eller A-level in applied subjects (fra og med 2007) vurderer den ansøgte uddannelsesinstitution, om uddannelsen har en almen karakter eller en mere erhvervsfaglig profil. (1 AVCE/vocational A-level/A-level in applied subjects) vil f.eks. stadig godt kunne sammenlignes med hhx eller htx alt efter faget.) Skønnes eksamen at have en erhvervsfaglig profil, er den adgangsgivende på følgende vilkår:
 
Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om minimum dansk C-niveau i matematik og dansk B niveau i engelsk.  Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af en relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse, jvf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav

Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2.

Dokumentationskrav

Bevis for beståede fag og karakterer. Eksamensbeviser kan afhængig af den enkelte udbyder indeholde forskellige sikkerhedsfeatures, f.eks. for Cambridge Assessment International Education, indtil 2018 Cambridge International Examination, i form af vandmærke og sølvtråd i højre side samt signatur for Vice Chancelor.
Til toppen

Internationale IGCSE/GCE Ordinary-Level fag + Internationale GCE AS- og A Level-fag

Status mv.

Internationale IGCSE/GCE Ordinary-level fag (O-level) og GCE AS og A-level udbudt internationalt er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark på tilsvarende vilkår som engelsk udbudte GCSE/O-level fag og AS/A-level fag, hvis disse fag er udbudt i navn af britiske og internationale organisationer som Pearson Edexcel og Cambridge Assessment International Education, indtil 2018 Cambridge International Examinations (CIE), som også tilbyder de nationale GCSE- og GCE-fag i Storbritannien. 

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2.
Til toppen 

Cambridge Pre-U

Status mv.

Cambridge Pre-U er adgangsgivende på følgende vilkår til videregående uddannelse i Danmark:

Adgang til alle videregående uddannelser: Cambridge Pre-U med mindst 9 fag (GCSE og Principal Subjects), heraf skal indgå mindst 6 forskellige fag og mindst 3 Principal Subjects. Desuden kan der derudover indgå Independent Research Report og Global Perspectives.

Op til 2 af fagene Principal Subjects kan være erstattet af fag på A-level. Fag kan også aflægges som Cambridge Pre-U-short Courses, som er normeret til 1 år, og kan sammenlignes med GCE AS-level.

Adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: Der kræves mindst 7 fag (GCSE og Principal Subjects), heraf skal der indgå mindst 5 forskellige fag og mindst 2 Principal Subjects.
Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2.

Normeret længde

11 (GCSE)  + 2 år (Pre U)

Indholds- og beståkrav

Kravet om fag på GCSE-niveau kan efter konkret vurdering erstattes af andet adgangsgrundlag til Cambridge Pre- U.

Dokumentationskrav

Beviser for beståede fag og karakterer.  

Til toppen

BTEC

Status

BTEC er fagrettede uddannelser, der samtidig kan være adgangsgivende til videregående uddannelse i Storbritannien.

BTEC-kvalifikationer er i England niveaufastsat i forhold til GCSE og GCE-A-level fag, jævnfør skemaet nedenfor.

Der kræves normalt for adgang til videregående uddannelse i Danmark enten
  • BTEC-kvalifikationer svarende til 6 GCSE fag og 3 GCE A-level, jf. kravene ovenfor for optag på baggrund af GCSE og GCE AS/A-level fag.
  • En kombination af BTEC-kvalifikationer og GCSE/GCE-AS/A-level fag.

Der kræves normalt for adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark enten:

  • BTEC-kvalifikationer svarende til 5 GCSE fag og 2 GCE A-level, jf. kravene ovenfor for optag på baggrund af GCSE og GCE AS/A-level fag.
  • En kombination af BTEC-kvalifikationer og GCSE/GCE-AS/A-level fag.
Optagelse sker ud fra en individuel vurdering og vurdering af den adgangsgivende uddannelses relevans i forhold til den uddannelse, der søges optagelse på. Der skal ofte være kombineret med fag på GCSE/GCE-AS/A-level fag, hvis BTEC-kvalifikationer skal kunne opfylde de specifikke krav. Der kan også være kombinationer med andre fag end GCSE og GCE AS/A-level fag.

Den adgangsgivende eksamen skal opfylde kravet om minimum dansk C-niveau matematik og dansk B niveau i engelsk.
Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af en relevant erhvervsuddannelse eller en 3-årig erhvervsuddannelse, jvf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2. 


BTEC-kvalifikationer i forhold GCSE- og GCE-niveau:

GCSEBTEC før 2010BTEC 2010BTEC 2012
1 BTEC First CertificateBTEC First Award
2BTEC Introductory Certificate, level 1 kvalifikation svarende til GSCE med karakteren D til EBTEC First Extended CertificateBTEC First Certificate, level 2 kvalifikation svarende til 2 GSCE med karakteren A* til C
3  BTEC First Extended Certificate
4BTEC Introductory Diploma, level 1 kvalifikation svarende til 4 GCSE med karakteren D til FBTEC First Diploma, level 2 kvalifikation, svarende til 4 GSCE med karakteren A* til CBTEC First diploma, level 2 kvalifikation, svarende til 4 GSCE med karakteren A* til C
 
GCE A-levelBTEC før 2010 (NQF-kvalifikationer)BTEC 2011 (QFC-kvalifikationer)/BTEC 2016 (RQF-kvalifikationer)**
0,5 BTEC Level 3 Certificate/BTEC Level 3 National Certificate
1BTEC National Award, Level 3 kvalifikationBTEC Level 3 Subsidiary Diploma/BTEC Level 3 National Extended Certificate
1,5 BTEC Level 3 90 Credit Diploma/BTEC Level 3 National Foundation Diploma
2BTEC National Certificate Level 3 kvalifikationBTEC Level 3 Diploma/BTEC Level 3 National Diploma
3BTEC National DiplomaBTEC Level 3 Extended Diploma/BTEC Level 3 National Extended Diploma
 
Se også hjemmesiden for EDEXCEL .

BTEC Foundation Diploma in Art og Design (level 3) er en erhvervsrettet uddannelse, som er niveausat som svarende til 3 A-levels tilsvarende BTEC National Diploma.

Indholds- og beståkrav

BTEC national certificate omfatter 12 units, og BTEC national diploma omfatter 18 units (omfang fra september 2002). En unit svarer til 60 undervisningstimer.
Fra september 2002: BTEC National Certificate giver 2 samlede karakterer (P, M eller D), når 10 ud af 12 units er bedømt og bestået. BTEC National Diploma giver 3 samlede karakterer (P, M eller D), når 16 ud af 18 units er bedømt og bestået.  

Der er i 2010 indført karakteren D* som den højeste karakter.
Indtil september 2002: Alle units skal være bedømt og bestået, og der er ingen samlet karakter. Alle enkeltfag skal være bestået med minimum Pass (P). Der anvendes en karakterskala med Pass (P), Merit (M) eller Distinction (D) med D som det højeste. 

Til toppen   

   

Access to Higher Education (HE) Diploma

Status mv.

Access to Higher Education (HE) Diploma kan give adgang til videregående uddannelse i Danmark. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, som træffer afgørelse om optag ud fra de gældende regler i adgangsbekendtgørelserne om optagelse på andet optagelsesgrundlag/individuel kompetenceafklaring.

Indholds- og beståkrav

Access to Higher Education (HE) Diploma kan sammenlignes med for eksempel HF-fagpakker til optag på enkeltuddannelser i Danmark, fx fagpakken til sygeplejerske.
Der kræves ingen særlige forkundskaber for adgang til et Access to Higher Education (HE) Diploma
 
Uddannelsesbeviset findes inden for forskellige studieområder, for eksempel Access to Higher Education (HE) Diploma (Nursing), Access to Higher Education (HE) Diploma (Art and Design) og Access to Higher Education (HE) Diploma (Business Studies).
 
Access to Higher Education (HE) Diploma består normalt af 60 credits, som igen er opdelt på units. Undervisningsomfanget svarer til cirka 16 undervisningstimer om ugen i et år.
 
Det enkelte universitet i Storbritannien beslutter selv, om det vil give adgang til sine uddannelser på baggrund af et Access to Higher Education (HE) Diploma, se http://www.accesstohe.ac.uk/Access/About/Pages/Default.aspx . Adgangen vil være fagspecifik.
 
Typisk vil et Access to Higher Education (HE) Diploma give adgang til de tilsvarende fagområder, som uddannelsen giver adgang til i Storbritannien, for eksempel et Access to Higher Education (HE) Diploma (Business Studies) kan give adgang til erhvervsøkonomiske uddannelser, og et Access to Higher Education (HE) Diploma (Nursing) kan give adgang til sygeplejerskeuddannelse ect.
 
Hvis der stilles fagspecifikke krav for optagelse på en videregående uddannelse, vil disse skulle dokumenteres, eventuelt som særskilte kurser. 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 21-11-2023