Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Eksaminer fra Dansk-tysk studentereksamen (DIAP)

 

Eksaminer: Landetype:
 

EU- og EFTA-lande

 

Dansk-tysk studentereksamen (Deutsche Internationale Abiturprüfung)

Status

Dansk-tysk studentereksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Ansøgere vurderes til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.

Normeret længde

9 + 3 år

Indholds- og beståkrav

Uddannelsens indholds- og beståkrav følger læreplanerne for delstaten Thüringen samt regelsættet for tyske skoler i udlandet fastlagt af det permanente samvirke mellem kultur- og undervisningsministrene i Tyskland (”Kultusministerkonferenz”).

Prøverne i samfundsfag C, dansk A og historie A samt opgaven i dansk og/eller historie følger dog bekendtgørelsen for studentereksamenen (stx-bekendtgørelsen). Der gives i alle fag karakter efter tysk regelsæt.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis. 

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 06-12-2019