Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Dansk-Fransk Baccalauréat

 

Eksaminer: Landetype:
  • Dansk-fransk studentereksamen
 Internationale eksaminer

 

Dansk-Fransk Baccalauréat (Dansk-Fransk Studentereksamen)

Status

Dansk-fransk studentereksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Ansøgere vurderes til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.

Normeret længde

9 + 3 år

Indholds- og beståkrav

Eksaminerne følger den franske Baccalauréat général, der er opdelt i tre linjer: série ES (économique et social), L (littéraire) og S (scientifique) (se Frankrig).

Derudover kan eleverne tage en Dansk-Fransk Baccalauréat ved at supplere med eksamen i dansk A (sprog og litteratur) og i historie A (tidligere historie/geografi).

Frankrig har revideret sine gymnasieuddannelser i 2019. Det betyder, at de eksisterende linjer - L, ES og S - forsvinder. Foruden en række fag, som vil være fælles for alle elever, vælger eleverne i "2.g". tre særlige fag a 4 timer og 2 særlige fag a 6 timer i "3 g". De første elever med denne eksamen afslutter deres gymnasieuddannelse i 2021. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis på dansk og karakterblad (relevé de notes).

Til toppen

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 02-05-2020