Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Østrig

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala

VærdiKarakter på originalsprogetKarakter på dansk
1Sehr gutMeget godt
2GutGodt
3BefriedigendTilfredsstillende
4GenügendBestået - tilstrækkeligt
5Nicht genügendIkke bestået/tilstrækkeligt

Karakterskalaen i Østrig går fra 5 til 1, hvor 4 er beståkarakter:

Skalaens yderpunkter:

Østrig (Danmark)

Laveste karakter 5 (-3)

Laveste bestågennemsnit 4 (2)

Øvre grænse for beståkarakter 1 (12)

Øvre grænse for gennemsnit: 1 (Danmark: 12,7) 

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Gennemsnit af karakterer udregnes som et simpelt gennemsnit på baggrund af samtlige enkeltkarakterer på eksamensbeviset. Benyt skalaen nedenfor, som er baseret på den danske 7-trinsskala, til omregning.

Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Karakteren i et givent fag udregnes som gennemsnittet af årskarakteren og eksamenskarakteren i faget. De fremgår af eksamensbeviset + karakterbladet for sidste skoleår. Hvis faget ikke har været eksamensfag, bruges udelukkende årskarakterer.

Karakter i et fag på lavere niveau end det krævede niveau i den pågældende eksamen medtages ikke. I omregningen medtager man den højeste karakter på mindst det krævede niveau i et fag. Hvis ansøgeren efterfølgende har suppleret og fået højere karakter i det krævede eller et højere niveau, medtager man denne karakter i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Der afrundes efter almindelig gældende regler.
 

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen. 

ØstrigDanmark (7-trins-skalaen)
42,9
3,93,4
3,83,8
3,74,2
3,64,5
3,54,8
3,45,1
3,35,4
3,25,6
3,15,9
36,1
2,96,4
2,86,6
2,76,9
2,67,1
2,57,4
2,47,6
2,37,9
2,28,1
2,18,4
28,6
1,98,9
1,89,1
1,79,4
1,69,7
1,510
1,410,3
1,310,6
1,211
1,111,4
112,7

Omregnet 2023, baseret på en lineær fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

ØstrigDanmark (7-trins-skalaen)
50
42
37
210
112

2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 28-02-2023