Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Tyskland

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala gymnasial uddannelse

Den tyske gymnasiale eksamen Abitur er reguleret på tværs af de enkelte delstater af det tyske undervisningsministerium (Kultusministerkonferenz).
Det tyske Kulturministerkonferenz har blandt andet udstedt retningslinjer for mindste gennemsnitlige beståkarakter for at få tilkendt den tyske Abitur i form af Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und Abiturprüfung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 in der jeweils geltenden Fassung).
Ministeriet har desuden udstedt retningslinjer for karakterfordelingen mellem semester- og eksamenskarakterer samt fagblokke i form af Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.12.1973 in der jeweils geltenden Fassung).
Skala (Notenstufe)Punkte (Abitur)TyskForklaring/dansk
113, 14, 15Sehr gutMeget godt
210, 11, 12GutGodt
37, 8, 9BefriedigendTilfredsstillende
45, 6AusreichendTilstrækkeligt
44*Ausreichend (minus)*Tilstrækkeligt (minus)*
51, 2, 3MangelhaftIkke bestået
60UngenügendIkke bestået
*Beståkravet for den samlede pointsum (Gesamtpunktzahl) er baseret på en gennemsnitskarakter på 5 (point/abitur) i det enkelte fag. 4 er derfor som enkeltkarakter en ikke-beståkarakter på den tyske karakterskala for enkeltkarakterer, selv om den udtrykkes ved Ausreichend. Den skal forstås som en Ausreichend (minus).
Eleven får karakterer efter en point-skala fra 0 til 15 punkte (enkeltkarakterer i et fag). 5 er den laveste beståkarakter.
Disse point vægtes, og det samlede resultat omsættes til en karakterskala fra 6 til 1, hvor 4 er beståkarakter (samlet slutkarakter - Durschnittsnote).
På eksamensbeviset er der ud over Gezamtspunktzahl anført en gennemsnitskarakter (Durschnittsnote).

Skalaens yderpunkter (slutkarakter/eksamensgennemsnit)/Durschnittsnote

Laveste karakter: 6 (Danmark: -3)

Laveste bestå(slut)karakter: 4 (Danmark: 2)

Øvre grænse for beståkarakter: 1 (Danmark: 12)


Skalaens yderpunkter (enkeltkarakterer) (Punkte Arbitur)

Laveste karakter: 0 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 5 (Danmark: 2)

Øvre grænse for karakter: 15 (Danmark: 12)

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Gennemsnit er anført på eksamensbeviset (Durchschnittsnote). Dette omsættes til en dansk karakter efter 7-trinsskalaen ved omregningstabellen for gennemsnit.

Eksempel på tysk eksamensbevis

Udregningsmetode for enkeltkarakterer ved karakterkrav

Det tyske eksamensbevis indeholder ingen beregning af enkeltkarakterer. Den samlede tyske karakter i et fag beregnes på baggrund af halvårsresultaterne samt eventuelle eksamensresultater. Karaktererne på det mindst krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav.

Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Omsæt først de enkelte tyske halvårskarakterer til danske karakter efter skalaen for omregning af enkeltkarakterer og udregn et dansk gennemsnit. Omsæt dernæst eksamenskaraktererne i faget til danske karakter efter skalaen for omregning af enkeltkarakterer og udregn et dansk gennemsnit. Læg de to gennemsnit sammen og del med 2.

Hvor faget ikke er eksamensfag, benyttes der alene halvårskarakterer.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.

Til toppen

Omregningsskala til brug for omregning af gennemsnit (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)  

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
TysklandDanmark
4,02,0
3,92,0
3,82,0
3,72,1
3,62,4
3,52,8
3,43,2
3,33,6
3,24,0
3,14,4
3,04,8
2,95,2
2,85,6
2,76,0
2,66,4
2,56,8
2,47,2
2,37,6
2,28,0
2,18,3
2,08,7
1,99,1
1,89,4
1,79,7
1,610,0
1,510,3
1,410,6
1,310,9
1,211,2
1,111,4
1,012,7

Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregningsskala til brug for omregning af enkeltkarakterer  

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen. 
 
TysklandDanmark
0 punkte-3
1 punkt0
2 punkte0
3 punkte0
4 punkte0
5 punkte2
6 punkte4
7 punkte4
8 punkte7
9 punkte7
10 punkte7
11 punkte10
12 punkte10
13 punkte10
14 punkte12
15 punkte12

2024, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


Til toppen

Karakterskalaer for videregående uddannelse

Der findes flere karakterskalaer for de videregående uddannelser, men nedenstående karakterskala benyttes i langt de fleste tilfælde.

SkalaTyskDansk
1Sehr GutMeget godt
2GutGodt
3BefriedigendTilfredsstillende
4AusreichendBestået/tilstrækkeligt
5MangelhaftIkke bestået/mangelfuldt

Skalaen er en 5-punktsskala, hvor karaktererne 1, 2, 3 og 4 er bestået.

Karakterskala - doktorgraden

SkalaLatinTyskDansk
0Summa cum laudeAusgezeichnetUdmærket
1Magna cum laudeSehr gutMeget godt
2Cum laudeGutGodt
3RiteGenügendBestået/tilstrækkeligt
-InsufficienterNicht bestandenIkke bestået

Skalaen er en 4-punktsskala plus betegnelsen ikke bestået, der ikke indgår i skalaen.

Karakterskalaer i Østtyskland (indtil 1991)

SkalaTyskDansk
1Sehr gutMeget godt
2GutGodt
3BefriedigendTilfredsstillende
4GenügendBestået/tilstrækkeligt
5UngenügendIkke bestået

Skalaen var en 5-punktsskala, hvor karaktererne 1, 2, 3 og 4 var bestået.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 29-02-2024