Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Karaktersystemet i Sverige

Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Gymnasieskolan (Högskoleförberedande examen) og programgymnasiet og Komvux (fra og med studieordningen sommeren 1994): 

Gymnasieskolan og Komvux (til og med sommeren 1994) og mellemårs program (ca. 1996):

Folkhögskolan

Videregående uddannelse

 

Gymnasieskolan (Högskoleförberedande examen (GY11)) og programgymnasiet og Komvux (fra og med studieordningen sommeren 1994)

Karakterskala

VærdiKarakter på originalsproget (programgymnasiet og Komvux)GY11GY11Karakter på dansk
0IG - Icke godkändF0Ikke godkendt
10G - GodkändE10Godkendt
  D12,5 
15VG - Väl godkändC15Godkendt, over middel
  B17,5 
20MVG – Mycket väl godkändA20Godkendt, med udmærkelse
Skalaens yderpunkter
Laveste karakter: 0 (Danmark: -3)

Laveste bestågennemsnit: 9 (Mindst Godkänd for 90 % af de krævede, samlede gymnasiepoint) (Danmark: 2)

Øvre grænse for beståkarakter: 20 (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: 20 (Danmark: 12,7)

Karakterskalaen i Sverige er ikke som den danske 7-trinsskala relateret til ECTS-skalaen.
 
Hvis der er givet karakterer efter både den gamle G-MVG skala og den nye A-E skala, bruges omregningssalaen for högskoleförberedande examen.

Til toppen

Omregning af gennemsnit

Eksamensbevis Högskoleförberedande examen

1.         Streg fag markeret med U ud og fratræk antal point fra ”Programmets omfattning”

2.         Streg Gymnasiearbetet/projektarbete/specialarbete ud og fratræk antal point fra ”Programmets omfattning”

3.         Omsæt bogstavkaraktererne for de resterende fag til tal

4.         Gang talkarakteren for hvert enkelt fag med fagets pointtal og læg tallene sammen. 
            Du ender på et 5-cifret tal
5.         Del tallet fra punkt 4 med ”programmets omfatning” fratrukket pointtal fra Gymnasiearbetet/projektarbete/specialarbete (punkt 2)
            og pointtallet fra eventuelle fag markeret med U (punkt 1). Tallet vil være lavere end 2500. 
            Omsæt til dansk gennemsnit.

6.         Idræt medtages altid.

Slutbetyg fra programgymnasiet - Beviser udstedt i 2010 og frem:

1.         Streg fag markeret med U ud

2.         Omsæt bogstavkaraktererne for de resterende fag til tal

3.         Gang talkarakteren for hvert enkelt fag med fagets pointtal og læg tallene sammen. 
            Du ender på et 5 -cifret tal

4.         Del tallet fra punkt 3 ”programmets omfatning” (2500) og omsæt til dansk gennemsnit

5.         Idræt medtages altid

Slutbetyg fra programgymnasiet - Beviser udstedt før 2010:

1.       Omsæt bogstavkaraktererne til tal.

2.       Gang talkarakteren for hvert enkelt fag med fagets pointtal og læg tallene sammen. 
          Du ender på et 5-ciferet tal.

3.       Del tallet fra punkt 2 med pointtallet fra ”Elevens Studieplan” og omsæt til dansk gennemsnit.

4.       Idræt medtages kun hvis det forhøjer gennemsnittet. Fratræk pointtal fra elevens studieplan, hvis idræt ikke medtages, når du beregner nyt gennemsnit uden idræt.

OBS: Ikke beståede eksaminer: Ansøgere, som har mere end 10% IG i sit slutbetyg, men som efterfølgende har taget supplerende fag, og som dermed opfylder betingelserne for at få en adgangsgivende eksamen, kan ikke omregnes, men optages i kvote 2  jf. beskrivelsen under fanebladet eksamen.

Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav 

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
Afrunding

Karaktererne på det nationale bevis afrundes efter almindeligt gældende regler. Man benytter to decimaler i de svenske karakterer fra 19,01 og til og med 19,99. Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, udregn da først et gennemsnit i henhold til den nationale karakterskala, inden karakteren omsættes til en karakter efter den danske 7-trinsskala.
Hvis det fremgår, at karaktererne er vægtede, tages der hensyn hertil. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved niveaukrav.

Til toppen

Omregning af enkeltkarakterer (A-F -skala samt IG-MVG) OBS: Skal kun anvendes ved optag på uddannelser med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

SverigeDanmark (7-trins-skalaen)
0/F/IG0
10/E/G4
12,5/D4
15/C/VG7
17,5/B10
20/A/MVG12

Omregning 2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Til toppen

Omregningsskala (gennemsnit) til 7-trinsskala - Högskoleexamen 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

OBS: Gælder Högskoleförberedande Examen (Examensbevis med karaktersætning A-E)
 
SverigeDanmark (7-trins-skalaen)
9,02,0
9,12,0
9,22,0
9,32,0
9,42,0
9,52,0
9,62,0
9,72,1
9,82,1
9,92,1
10,02,2
10,12,2
10,22,2
10,32,4
10,42,5
10,52,6
10,62,6
10,72,7
10,82,8
10,92,9
11,03,0
11,13,0
11,23,1
11,33,2
11,43,3
11,53,3
11,63,4
11,73,5
11,83,6
11,93,7
12,03,8
12,13,9
12,24,0
12,34,1
12,44,1
12,54,2
12,64,3
12,74,4
12,84,5
12,94,6
13,04,7
13,14,8
13,24,9
13,35,0
13,45,1
13,55,2
13,65,2
13,75,4
13,85,5
13,95,6
14,05,7
14,15,8
14,25,9
14,36,0
14,46,1
14,56,2
14,66,3
14,76,4
14,86,6
14,96,6
15,06,7
15,16,8
15,26,9
15,37,1
15,47,2
15,57,3
15,67,4
15,77,5
15,87,6
15,97,7
16,07,8
16,17,9
16,28,0
16,38,1
16,48,2
16,58,3
16,68,4
16,78,5
16,88,7
16,98,8
17,08,9
17,18,9
17,28,9
17,39,0
17,49,0
17,59,0
17,69,0
17,79,1
17,89,1
17,99,1
189,1
18,19,2
18,29,2
18,39,2
18,49,2
18,59,3
18,69,3
18,79,3
18,89,3
18,99,4
199,4
19,19,4
19,29,4
19,39,5
19,49,5
19,59,5
19,519,5
19,529,6
19,539,6
19,549,7
19,559,7
19,569,8
19,579,8
19,589,8
19,599,9
19,69,9
19,6110,0
19,6210,0
19,6310,1
19,6410,1
19,6510,1
19,6610,2
19,6710,2
19,6810,3
19,6910,3
19,710,3
19,7110,4
19,7210,4
19,7310,5
19,7410,5
19,7510,6
19,7610,6
19,7710,6
19,7810,7
19,7910,7
19,810,8
19,8110,8
19,8210,9
19,8310,9
19,8410,9
19,8511,0
19,8611,0
19,8711,1
19,8811,1
19,8911,2
19,911,2
19,9111,4
19,9211,5
19,9311,7
19,9411,8
19,9512,0
19,9612,1
19,9712,3
19,9812,4
19,9912,6
2012,7
Statistisk omregning 2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Til toppen

Omregningsskala (gennemsnit) til 7-trinsskala - Programgymnasiet

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

OBS: Gælder Programgymnasiet (Slutbetyg med karaktersætning IG, G, VG og MVG)

 

Sverige IG-MVG skalaDanmark 7-trins-skalaen
92
9,12,1
9,22,1
9,32,2
9,42,2
9,52,3
9,62,4
9,72,4
9,82,5
9,92,6
102,7
10,12,7
10,22,8
10,32,8
10,42,9
10,53
10,63
10,73,1
10,83,2
10,93,2
113,3
11,13,4
11,23,4
11,33,5
11,43,6
11,53,6
11,63,7
11,73,8
11,83,8
11,93,9
124
12,14
12,24,1
12,34,2
12,44,3
12,54,3
12,64,4
12,74,5
12,84,6
12,94,6
134,7
13,14,8
13,24,9
13,34,9
13,45
13,55,1
13,65,2
13,75,3
13,85,4
13,95,5
145,5
14,15,6
14,25,7
14,35,8
14,45,9
14,55,9
14,66
14,76,1
14,86,2
14,96,3
156,4
15,16,5
15,26,5
15,36,6
15,46,7
15,56,8
15,66,9
15,77
15,87,1
15,97,1
167,2
16,17,3
16,27,4
16,37,5
16,47,6
16,57,7
16,67,8
16,77,9
16,88
16,98,1
178,2
17,18,2
17,28,3
17,38,3
17,48,3
17,58,4
17,68,4
17,78,4
17,88,4
17,98,5
188,5
18,18,5
18,28,6
18,38,6
18,48,6
18,58,7
18,68,7
18,78,7
18,88,8
18,98,8
198,8
19,18,8
19,28,9
19,38,9
19,48,9
19,59
19,519,1
19,529,1
19,539,1
19,549,1
19,559,1
19,569,2
19,579,2
19,589,2
19,599,2
19,69,2
19,619,3
19,629,3
19,639,3
19,649,4
19,659,4
19,669,4
19,679,5
19,689,5
19,699,5
19,79,5
19,719,6
19,729,6
19,739,7
19,749,7
19,759,8
19,769,8
19,779,9
19,7810
19,7910,1
19,810,2
19,8110,3
19,8210,4
19,8310,5
19,8410,6
19,8510,7
19,8610,8
19,8710,9
19,8811
19,8911,1
19,911,2
19,9111,4
19,9211,5
19,9311,7
19,9411,8
19,9512,0
19,9612,1
19,9712,3
19,9812,4
19,9912,6
2012,7
Statistisk omregning 2014, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Til toppen

Gymnasieskolan og Komvux (til og med sommeren 1994) og mellemårprogram 

Karakterskala

5 (7 %)

4 (24 %)

3 (38 %)

2 (24 %)

1 (7 %)

Skalaen er relativ, så eleverne fordeles i henhold til en ideel fordeling (angivet i parentes). 5 er højeste karakter, 1 laveste karakter. Der var ingen formel bestågrænse, men i Sverige stilles krav om mindst 3 i de fag, hvor der kræves särskild behörighet (fagspecifikke adgangskrav).

Til toppen

Udregning af gennemsnit

Gennemsnittet udregnes som et simpelt gennemsnit af de enkeltkarakterer, som findes på eksamensbeviset. Karakteren i idrott och hälsa tælles kun med, hvis den forhøjer det samlede svenske gennemsnit. Fra optag 2011 medtages karakteren for idrott och hälsa uanset om den trækker gennensnittet op eller ned.

Benyt tabellen nedenfor til at omregne til karakterer efter den danske 7-trinsskala.

Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

Karakter i et fag på lavere niveau end det krævede niveau medtages ikke.

I omregningen medtager man den højeste karakter på mindst det krævede niveau i et fag. Hvis ansøgeren efterfølgende har suppleret og fået højere karakter i det krævede eller et højere niveau, medtager man denne karakter i omregningen.

Hvis der er dansk (her=svensk) i karakterkravet, så indgår alle karakterer som fx språk-litteratur-samhälle, litteraturkunskap, svenska språket og språket och människan i omregningen.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, udregn da først et gennemsnit i henhold til den nationale karakterskala, inden karakteren omsættes til en karakter efter den danske 7-trinsskala. Hvis det fremgår, at karaktererne er vægtede, tages der hensyn hertil. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved niveaukrav.

Omregningsskala for enkeltkarakterer før 1994

OBS: Skal kun anvendes ved optag på uddannelser med karakterkrav.

Der var ingen formel bestågrænse, men i Sverige stilles krav om mindst 3 i de fag, hvor der kræves särskild behörighet (fagspecifikke adgangskrav).

Til toppen

Omregningsskala 1-5 (eksamensgennemsnit)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

SverigeDanmark 7-trins-skalaen
2,52,0
2,62,4
2,72,9
2,83,3
2,93,7
3,04,1
3,14,6
3,25,0
3,35,4
3,45,9
3,56,3
3,66,7
3,77,1
3,87,6
3,98,0
4,08,4
4,18,8
4,29,3
4,39,7
4,410,1
4,510,6
4,611,0
4,711,4
4,811,8
4,912,3
5,012,7

Lineær omregning 2014, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Folkhögskolan

Karakterskala

Karakterskalaen i folkhögskolan har kun 4 trin mod de 5 i gymnasieskolan.

De 4 trin er utmärkt studieförmågande, mycket god studieförmågande, god studieförmågande og mindre god studieförmågande.

Der findes ingen omregningsskala til denne karakterskala.

Til toppen

Karakterskalaer for videregående uddannelse

På de fleste uddannelser bruges en tretrins skala:

Väl Godkänd (Pass with distinction)

Godkänd (Pass)

Underkänd (Fail)

Eller en to-trinsskala:

Godkänd (Pass)

Underkänd (Fail)

På f.eks. jura og ingeniøruddannelserne bruges andre skalaer.

Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 30-03-2023