Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Vurdering af fagniveauer for Norge

Vejledende fagniveau i fagene matematik, engelsk, kemi, fysik, biologi og naturgeografi

Ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

Fagniveau i øvrige fag -timetal

Matematik - norsk sammenligning af ældre og nye koder

Fremmedsprog

Vejledende fagniveau i fagene geofag, biologi, matematik, engelsk, kemi og fysik

Nedenstående fagniveauvurdering er udarbejdet af Undervisningsministeriets fagkonsulenter efteråret 2009.
Der er tale om en niveaumæssig vurdering, hvor abstraktionsniveau, ræsonnementskompetence, modellering og problembehandling indgår. Vurderingerne er udarbejdet på basis af fagplaner, eksamensopgaver, lærerkvalifikationer, timetal og grundskoleundervisning i Norge.

Fagniveauvurderingen kan bruges vejledende i forbindelse med optag. Dvs. ansøgere skal kontakte de enkelte uddannelsesinstitutioner om den konkrete fagniveauvurdering, da der kan være afvigelse mellem de vejledende fagniveauer og institutionernes vurdering. Vurdering af fagniveauer er uddannelsesinstitutionens kompetence. Se evt. på institutionens hjemmeside.
 

Fag

Dansk

Norsk - reform 1994

Norge - Kundskabsløftet - LK06 og LK20

EngelskAFællesfag fra GK + 2 Engelsk (1+2) + 3 Engelsk A (5+5+5 ugetime)
Fællesfag fra GK + 2 Engelsk (1+2) + 3 Engelsk B (5+5+5 ugetimer)

VG3 (SPR3010+3011)* (Samfundsfaglig engelsk)
VG3 (SPR3012+3013)* (Engelsksproglig litteratur og kultur)

VG (SPR3031+SPR3032) Engelsk 2*

EngelskBFællesfag fra GK + 2 Engelsk (1+2) (5+5 ugetimer) på VKI

VG2 (SPR3008 + 3009)* (International engelsk)

VG (SPR3029+SPR3030) Engelsk 1*

EngelskBFællesfag fra GK + 2 Engelsk (1) (5 + 3 ugetimer) på VKI
EngelskBFællesfag fra GK + 2 Engelsk (2) (5+2 ugetimer) på VKI
EngelskCFællesfag/Engelsk (GK) (5 ugertimer/studieforberedende eller aflagt som 2+2+1 ugetimer/erhvervsfaglig linje med almen studieforberedende påbygning).

VG1 (ENG1001) +VG2 (ENG1003+1103)* erhvervsfaglig (140 årstimer)
VG1 studieforberedende (ENG1002+1102)* (140 årstimer)

VG1 (ENG1009+ENG1010)* (140 årstimer)

VG1 (ENG1007+1008)* (140 årstimer)

EngelskDFællesfag/Engelsk GK (2 ugetimer/erhvervsfaglig linje)
Fællesfag/Engelsk GK (2+2 ugetimer/erhvervsfaglig linje)
VG1 erhvervsfaglig (ENG1001)
MatematikA3MX

R2(REA3025+REA3024)*

R2(REA3058+REA3059)*
Matematik X (REA3021)

Matematik X (REA3056)

MatematikB2MX eller
2MZ (tidligere 2MY) eller
3MZ (tidligere 3MY)

Vg2T (MAT1009+ MAT1008)*/2T (MAT1017)**
Vg3T (MAT1110+MAT1010)*/2T-Y(MAT1010)**
R1 (REA3023+REA3022)*

R1(REA3057+REA3056)*
S1 (REA3027+REA3026)*

S1 (REA3060+REA3061)*
S2 (REA3029+REA3028)*

S2 (REA3062+REA3063)*

MatematikC1MY eller
1MX
Vg1T (MAT1007 )/1T (MAT1013)/(MAT1021)
Vg1P (MAT1002)/1P (MAT1011)/(MAT1019)
Vg2P (MAT1004+MAT1003)*/2P (MAT1015)((MAT1023)
Vg3P (MAT1105+MAT1005)*/2P-Y (MAT1005)
MatematikUnder C1M

Vg1T (MAT1106)/1T-Y (MAT 1006)/Matematikk 1T-Y**
Vg1P (MAT1101)/1P-Y (MAT 1001)/Matematikk 1P-Y

KemiA 

Kjemi 2 (REA3012 + REA3013)*

Kjemi 2 (REA3046 + REA3047)*

KemiBKemi 3KJKjemi 1 (REA3011)/(REA3045)
KemiCKemi 2KJKjemi 1 (REA3011)/(REA3045)***
KemiUnder CNaturfag modul 1+2
(5 uketimer)
Naturfag (NAT 1002 eller NAT 1001 eller NAT 1003).
FysikAFysik – 3FY

Fysikk 2 (REA3005 + REA3006)*

Fysikk 2 (REA3039 + REA3040)*

FysikBFysik – 2FY

Fysikk 1 (REA3004)

Fysikk 1 (REA3038)

FysikCNaturfag modul 1+2
(5 uketimer)
Naturfag (NAT1003, Vg3 erhvervsfaglig)
Naturfag (NAT1002, Vg1 studieforberedende)
FysikUnder CNaturfag modul 1Naturfag (NAT1001, Vg1 erhvervsfaglig)
BiologiA Biologi 2 + Biolog 1 + Naturfag
BiologiB Biolog 1 + Naturfag
BiologiC Naturfag
Naturgeografi C 

Geofag 1 eller

Geofag x

NaturgeografiB 

Geofag 1 og geofag 2 eller

Geofag x og geofag 2

* Faget omfatter både en mundtligt og skriftligt del (to kursuskoder), men der vil på eksamensbeviset kun været angivet én af de to koder, f.eks. MAT 1008 eller REA 3026, hvis der kun har været eksamen i den ene del, f.eks. i den skriftlige og ikke mundtlige del.
** Matematikk 1T-Y med koderne BA (MAT1131/1132), EL (MAT1133/1134), FD (MAT1135/1136), HS (MAT1138/1137), DT (MAT1139/1140), IM (MAT1141/1142),  NA (MAT1143/1144), RM (MAT1145/1146), SR (MAT1147/1148), TP (MAT1149/1150)
*** Da der i Kundskabsløftet ikke findes et fag, der svarer til et dansk C-niveau i kemi, kræves der kemi 1 (REA3011) for at opfylde kravet om et dansk C-niveau i kemi. Faget Kemi 1 (REA3011) er af fagkonsulenterne i Ministeriet for Børn og Undervisning vurderet til at svare til et dansk B-niveau i kemi.

Reform 94 eksamensbeviser fra 1997 til 2008.
Kundskabsløftet: eksamensbeviser fra 2009 -
Gå til toppen

Forkurs til ingeniør- og maritim høyskoleutdanning


Forkurs til ingeniør- og maritim høyskoleutdanning omfatter følgende fag efter læreplan for 2002:
  • Norsk (8 ugetimer) eller Norsk som andetsprog (10 ugetimer) (forudsætninger: grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole* eller tilsvarende) 
  • Samfundsfag (3 ugetimer) (forudsætninger grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole eller tilsvarende)
  • Fysik (7 ugetimer) (forudsætninger grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole eller tilsvarende)
  • Kemi (2 ugetimer (eventuelt 3 ugetimer)  (forudsætninger: grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole eller tilsvarende) 
  • Matematik (10 ugetimer) (forudsætninger grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole eller tilsvarende)
  • Engelsk (4 ugetimer) (forudsætninger grunnkurs og VK1 fra yrkesfaglig videregående skole eller tilsvarende)

*Yrkesfaglig videregående skole = erhvervsfaglig linje.

Forudsætninger bygger på undervisning efter læreplanen for reform 94/videregående skole. 

Revideret studieplan for forkurs 2008 er baseret på undervisning efter kunnskabsløftet, og alle fag bygger på Vg1 og Vg2 fra det erhvervsfaglige program. Faget Samfundsfag og Kemi er dog slået sammen til faget Teknologi og Samfund (4 ugetimer). Se i øvrigt forkurset.no og De nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

 Gå til toppen


Fagniveau i øvrige fag

Timetal til brug for vurdering af fagniveauer i en norsk gymnasial eksamen

Du kan sammenligne timetal i den norske gymnasiale eksamen med krav til timetal i de danske gymnasiale eksaminer, og få et fingerpeg om niveauet i det norske fag. Du finder nedenfor oplysninger om:

Timetallet i sig selv er ofte ikke nok til at kunne vurdere et fags niveau i forhold til de danske fagniveauer. Inddrag f.eks. også oplysninger om forudgående undervisning i faget, formål med faget, fag- og eksamensbeskrivelser, undervisningsform, skriftlighed/mundtlighed i faget, eksamensfag/ikke eksamensfag samt viden i øvrigt om landets uddannelsessystem, herunder kendskab til lærernes uddannelsesniveau.

Du finder alle fagplaner for en norsk gymnasial uddannelse baseret på læreplanen fra 1994 (beviser fra 1997 og frem) på hjemmesiden for det norske undervisningsministerium.

Norske gymnasieuddannelser har fået nye fagplaner fra 2006 og frem som led i det såkaldte kunnskapsløft. De første eksaminer aflagt efter den nye ordning er kommet i 2009. Hjemmesiden for det norske undervisningsministeriet indeholder også oplysninger om disse fagplaner.
Norge implementerer igen nye fagplaner for 2000 og frem.


Sådan beregner du timetal for et fag

Kunnskapsløftet

1) Find antal årstimer for alle kurser i faget på det norske uddannelsesbevis (vitnemål) (faget er opført for de år, hvor faget er læst).
2) Læg antallet af årstimer sammen for det pågældende fag.
3) Få et fingerpeg om niveauet i de norske fag ved at sammenligne timetal i den norske gymnasieuddannelse med krav til timetal i de danske gymnasiale eksaminer.
Årstimer svarer i kunnskapsløftet til klokketimer a 60 minutter.

OBS: Faget Naturfag (Vg1) indgår som første kursus/fag i kursus/fagrækken for henholdsvis biologi (Vg2 og 3), fysik (Vg2 og 3)og kemi (Vg2 og 3).

Reform 94

1) Find antal ugetimer for alle kurser i faget på det norske uddannelsesbevis (vitnemål) (faget er opført for de år, hvor faget er læst).
2) Læg antallet af ugetimer sammen for det pågældende fag.
3) Find det samlede antal klokketimer ved at benytte tabellen over timetal..
4) Få et fingerpeg om niveauet i de norske fag ved at sammenligne timetal i den norske gymnasieuddannelse med krav til timetal i de danske gymnasiale eksaminer.

OBS: Faget 1NA (Naturfag i allmen faglig retning) indgår som første kursus/fag i kursus/fagrækken for henholdsvis biologi, fysik og kemi (1NA + 2BI eller 1NA + 2FY eller 1NA + 2KJ).

Samfundsfag kan i Norge omfatte fagene: Samfunnslære (2 ugetimer) + nyere historie (4 ugetimer) + Samfunnskunskap (5 ugetimer). 

Timetal (ugetimer, reform 94)

Antal ugetimerAntal klokketimer
1 ugetime28 klokketimer
2 ugertimer56 klokketimer
3 ugetimer84 klokketimer
4 ugetimer113 klokketiner
5 ugetimer140 klokketimer
6 ugetimer169 klokketimer
7 ugetimer196 klokketimer
8 ugetimer225 klokketimer
9 ugetimer252 klokketimer
10 ugetimer281 klokketimer
11 ugetimer309 klokketimer
12 ugetimer337 klokketimer
13 ugetimer365 klokketimer
14 ugetimer393 klokketimer
15 ugetimer420 klokketimer

Formlen, som er brugt, er (for eksempel for 2 ugetimer omregnet til klokketimer):  2 x 45 delt med 60 ganget med 37,4 timer = 56 klokketimer. Formlen følger de norske anvisninger for omregning af ugetimer til klokketimer.

Ugetimer og årstimetal (reform 94 og kunnskapsløftet 2006)

Timetallet i studieordningerne er angivet i henholdsvis ugetimer (Reform 94) og årstimetal Kunnskapsløftet 2006. Tabellen gengiver, hvilke fag som svarer hinanden i de to studieordninger, og oplyser om timetal i henholdsvis ugetimer og årstimetal.

Reform 94UgetimerKunnskapsløftet 2006Årstimetal
Norsk (GK)4Norsk (Vg1)113
Norsk (VK1)4Norsk (Vg2)112
Norsk (VK2)6Norsk (Vg3)168
Engelsk (GK)5Engelsk (Vg1)140
2 Engelsk 1+2
3 +2Internasjonal engelsk, skriftlig140
3 Engelsk II B
5Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig140
3 Engelsk II A
5Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig140
Matematikk 1 MX (GK)5
Matematikk (Vg1T)
140
(elever på erhvervsfaglig linje har 84 årstimer)
--Matematikk (Vg2T)84 timer (bygger på 140 timer fra Vg1T)
--Matematikk (Vg3T)140 timer (bygger på 84 timer fra Vg1t - erhvervsfaglig)
Matematikk 1 MY (GK)5Matematikk (Vg1P)
140
(elever på erhvervsfaglig linje har 84 årstimer)
--Matematikk (Vg2P)84 timer (bygger på 140 timer fra Vg1P)
--Matematikk (Vg3P)140 timer (bygger på 84 timer fra Vg1P - erhvervsfaglig)
Matematikk 2MX5Matematikk R1140
Matematikk 3 MX5Matematikk R2140
Matematikk 2MZ5Matematikk S1140
Matematikk 3 MZ5Matematikk S2140
Findes ikke Matematikk X84
Naturfag (GK)5Naturfag (Vg1)140
Biologi 2BI3Biologi 1140
Biologi 3BI5Biologi 2140
Fysikk 2FY5Fysikk 1140
Fysikk 3FY5Fysikk 2140
Kjemi 2KJ3Kjemi 1140
Kjemi 3KJ5Kjemi 2140
Samfunnslære (VK1)2Samfunnsfag (Vg1/Vg2)84
Geografi (VK1)2Geografi (Vg1/Vg2)56
B-språk (GK)4Fremmedspråk nivå II (Vg1)/fællessprog*113
B-språk 2 (VK1)4Fremmedspråk nivå II (Vg2)(fællessprog*112
C-språk (GK)4Fremmedspråk nivå 1 (Vg1)/fællessprog*113
C-språk 2 (VK1)4Fremmedspråk nivå 1 (Vg2)/fællessprog*112
C-språk 3 (VK2)4Fremmedspråk niveau II (Vg3)/fællessprog*140
Eldre historie (VK1)2Historie (Vg2)56
Nyere historie (VK2)4Nyere historie (Vg3)113
Se en beskrivelse af fremmedsprog i Norge i et særskilt afsnit.
 Gå til toppen

Fag i Norge

Matematik i Norge
Fremmedsprog 


Matematik i Norge

Faget matematik har enten et praktisk eller teoretisk sigte. Det er markeret med forskellige koder:
 Før reform 94Reform 94Kunnskapsløftet
Første årMatematikk, grunnkurs (1MA, 1MA-A, 1MA-B)
1 MX (Teoretisk matematik)
1 MY (Anvendt matematik)
Matematikk (Vg1T) (Teoretisk matematik)
Matematikk (Vg1P) (Anvendt matematik)
Andet år
2MN (matematik i naturfaglig linje)
2MS (matematik i samfundsfaglig linje)
2 MX (Teoretisk matematik)
2 MY (MZ fra læreplan 2000) (Anvendt matematik i fx. økonomi og biologi)
Matematikk R1 (Teoretisk matematik)
Matematikk S1 (Anvendt matematik)
Tredje år
3MN (matematik i naturfaglig linje)
3 MS (matematik i samfundsfaglig linje)
3 MX (Teoretisk matematik)
3 MY (MZ fra læreplan 2000) (Anvendt matematik i fx. økonomi og biologi)
Matematikk R2 (Teoretisk matematik)
Matematikk S2 (Anvendt matematik)
Matematikk X (Talteori og statistik)
Til toppen

Fremmedsprog i Norge

Reform 94:

B-sprog kan være både et 2. eller 3. fremmedsprog (normalt 2. sprog) og er et fortsættersprog fra grundskolen over i gymnasieskolen.
C-sprog er 2. eller 3. fremmedsprog og er et begyndersprog i gymnasieskolen.
Engelsk er første fremmedsprog og vil altid være opført som engelsk på beviset (det vil sige aldrig B- eller C-sprog).

Kunnskabsløftet (2. fremmedsprog):  

Norge har i alt 3 sprogniveauer for 2. fremmedsprog: niveau I (begyndersprog), niveau II (begynder/fortsættesprog) og niveau III (fortsættersprog). Niveau III kan også tages som begyndersprog, men dette er ikke det normalt mulige. Eleverne kan tage fremmedsprog både som fællessprog (obligatorisk) og programfag (tilvalgsfag).

Bemærk, at eleverne med niveau II og III opnår samme kompetencemål, uanset om sproget er taget som begyndersprog eller fortsættersprog.  Elever, som tager sproget som begyndersprog, vil således have haft flere timer for at opnå samme kompetence.

Bemærk også, at elever, som følger et fremmedsprog som programfag, får samme sproglige kompetence på baggrund af færre undervisningstimer end elever, som følger faget som fællessprog.

Norge har ikke knyttet sine sprogniveauer til de fælles europæiske sprogniveauer.

Se en oversigt på uddannelsesdirektorates hjemmeside.
 
FagForudsætningerKlokketimerEksamen / kompetenceniveauBegynder- / fortsætter-sprog
Fællesfag    
Fremmedsprog niveau I (Vg1 og Vg2)Ingen113+112 = 225 timerEksamen niveau IBegyndersprog for elever, som har haft et andet 2. fremmedsprog i grundskolen end det valgte i videregående skole.
Fremmedsprog niveau II (Vg1 + Vg2 + Vg3)Ingen113+112+140 = 365 timerEksamen niveau IIBegyndersprog for elever, som ikke har haft noget 2. fremmedsprog i grundskolen.
Fremmedsprog niveau II (Vg1 og Vg2)Fremmedsprog niveau I (227 timer i 8 – 10 klasse) i grundskolen113+112 = 225 timerEksamen niveau IIFortsættersprog for elever, som haft sproget som 2. fremmedsprog i grundskolen.
Programfag (tilvalgsfag i Vg2 og Vg3) i studiespecialiserende uddannelsesprogram    
Fremmedsprog, niveau I (Vg2)Ingen140 timerEksamen niveau IBegyndersprog for elever, som ikke har haft sproget som 2. fremmedsprog i grundskolen.
Fremmedsprog niveau II (Vg2)Fremmedsprog niveau I (227 timer i 8 – 10 klasse) i grundskolen140 timerEksamen niveau IIFortsættersprog for elever, som haft sproget som 2. fremmedsprog i grundskolen.
Fremmedsprog niveau II (Vg3)Fællessprog (225 timer) eller programfag (140 timer)225 + 140 timer = 365 timer eller140 + 140 timer = 280 timerEksamen niveau IIBegyndersprog for elever, som ikke har haft sproget som 2. fremmedsprog i grundskolen.
Fremmedsprog niveau III (Vg3)Fremmedsprog niveau I (227 timer i 8 – 10 klasse) i grundskolen + fremmedsprog niveau II fællessprog fra videregående skole eller fremmedsprog niveau I (227 timer i 8 – 10 klasse) i grundskolen + fremmedsprog niveau II fra programfag.225 timer + 140 = 365 timer eller 140 + 140 timer = 280 timerEksamen niveau IIIFortsættersprog for elever, som har haft sproget som 2. fremmedsprog i grundskolen.
Engelsk vil altid være anført som engelsk på eksamensbeviset og aldrig som fremmedsprog.


Timetal og niveau i fremmedsprog i Danmark

Der er samme timetal i et begynder- og fortsættersprog på samme niveau i Danmark. For eksempel svarer B-niveau til 200 timer i både et begynder- og fortsættersprog i den danske gymnasieskole, men der kræves for optagelse på en række videregående uddannelser et sprogfag på A-niveau som begyndersprog eller på B-niveau som fortsættersprog.
 
Gå til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 31-03-2023