Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus

Omregningsmetode
Omregningsskala til omregning af gennemsnitskarakter
Omregningsskala til omregning af enkeltkarakterer
Læs om ændrede optagelsesvilkår for IB fra 2018 

Karakterskala for International Baccalaureate

Værdi Karakter på originalsproget Karakter på dansk
1 Very poor Meget dårligt
2 Poor Dårligt
3 Mediocre Mådeligt
4 Satisfactory Tilfredsstillende
5 Good Godt
6 Very good Særdeles godt
7 Excellent Fortræffeligt

Theory of Knowledge (TOK) og Extended Essay vurderes efter en bogstavsskala:

A. Excellent B. Good C. Satisfactory D. Mediocre E. Elementary N. No Grade

Det samlede maksimum point er 45 point, heraf 42 point for de 6 fag og 3 point for TOK og the extended essay.

Til toppen

 

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

IB-gennemsnittet er angivet på Diplomet/transcriptet i Total Points.

Omregn antallet af Total Points  til den danske 7-trinsskala ved hjælp af omregningsskalaen til brug for omregning af gennemsnit.

OBS: En IB-eksamen kan være forbedret. Tjek derfor koden, som står nederst i venstre hjørne på forside og karakterblad for diploma. 

Koden er enten D eller R. R betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om, enten fordi ansøgeren ikke bestod sin første eksamen, eller fordi ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. I sidste tilfælde skal det første uddannelsesbevis (D), som skal lægges til grund for karakteromregning.

Bed ansøgeren om forklaring, hvis I modtager et uddannelsesdiplom med R, og ryk eventuelt ansøgeren for det første bevis.Udregningsmetode for karakterkrav

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.

 

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
 
Benyt skalaen til omregning af enkeltkarakterer.

Til toppen

 Omregningsskala til omregning af gennemsnitskarakter  

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
NY SKALA PÅ VEJ


Til toppen

Omregningsskala til omregning af enkeltkarakterer

OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav 

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

 
NY SKALA PÅ VEJ

 Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 20-11-2017